Uskonnot maailmanlaajuisena haasteena. Uskontojen rooli viime aikojen maailmanlaajuisissa tapahtumissa on yhä merkittävämpi. On olemassa varteenotettava vaara, että uskonto johtaa syvällisemmän ymmärryksen sijaan uusiin konflikteihin. Uskonnot ovat osa maailman ongelmia, mutta ne ovat myös osa ratkaisua.

Helsingin yliopisto on perustamassa uutta monitieteistä tutkimusyksikköä tuottamaan syvällistä tietoa uskontojen roolista konflikteissa ja niiden ratkaisemisessa. Erityisesti huomiota kiinnitetään sukupuolikysymyksiin. Yksikkö pohjautuu Suomen ja muiden Pohjoismaiden pitkälle historialle kansainvälisten konfliktien ratkaisijana ja sijoittuu teologiseen tiedekuntaan.

Teologinen tiedekunta etsii uusia kumppaneita ja lahjoittajia tulevaisuuden yksikköä varten.