Suomen kielen selvityshenkilö

Olen oikeusministeriön asettama suomen kielen selvityshenkilö ajalla 1.11.2022–30.4.2024. Teen selvitystä osana suomen kielen professorin tehtävääni Helsingin yliopistossa. Tehtävä perustuu Kansalliskielistrategiaan (2021). Sen yhtenä tavoitteena on suomen kielen elinvoimaisuuden vahvistaminen. Selvityksessä teen yleissilmäyksen suomen kielen yhteiskunnalliseen asemaan ja haasteisiin. Tärkeä osa selvitystä on tarvittavien jatkotoimien ja politiikkatoimien esittäminen. Kirjoitan selvityksestä raportin, joka julkaistaan keväällä 2024.

Selvitys perustuu kuulemisiin, haastatteluihin sekä olemassaolevaan taustamateriaaliin. Lisäksi on mahdollista vastata kyselylomakkeeseen, joka on tarkoitettu erityisesti järjestöille ym. organisaatioille ja asiantuntijoille (ks. alla).

Keväällä 2023 järjestetään kolme kuulemista, joista kaksi jälkimmäistä toteutetaan suppeina pyöreän pöydän keskusteluina:

  1. Avausseminaari (2.2.2023) Säätytalo (sivulla YouTube-linkki ohjelmaan) 
  2. Kuuleminen: Osallisuus suomen kieleen (10.3.2023)
  3. Kuuleminen: Suomen kielen käyttöalue suomalaisessa yhteiskunnassa (28.4.2023)

Keskeisiä näkökulmia selvityksessä ovat suomenkielisten palvelujen saatavuus sekä maahanmuuttajien osallisuus suomen kieleen.

Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa suomen kieli on virallinen kieli. Tämä luo valtiovallalle erityisen vastuun kantaa huolta kielen elinvoimaisuudesta, totesi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tehtävää asettaessaan.

Lisätietoja: Tiina Onikki-Rantajääskö (suomenkielenselvityshenkilo@helsinki.fi)

Kuva: Mari Siiroinen

Kyselylomake suomen kielen tilanteesta ja ehdotettavista toimista suomen kielen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi

Kysely liittyy suomen kielen selvityshenkilön selvitystyöhön. Kyselylomake on tarkoitettu erityisesti yhdistyksille ja institutionaalisille toimijoille, mukaan luettuna tutkimus- ja kehitystyötä tekevät tutkijat. Tarkoituksena on koota tietoa, joka olisi yksittäisiä kokemuksia kattavampaa. Kysymyksiin toivotaan ytimekkäitä vastauksia suomen kielen käytöstä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tällä lomakkeella kerätään osaltaan tietoa selvityshenkilön työn pohjaksi. Huomaathan, että selvityksessä otetaan kantaa pelkästään suomen kielen asemaan, lomakkeella ei siis kysytä muista Suomessa puhuttavista kielistä tai niihin kohdistuvista toimista.

Lomake on auki 1.2.−31.5.2023 Webropol-palvelussa.

Kiitos vastauksistanne!