Tutkimus

SEISMIC RISK hankkeessa keskitytään siihen, miten geotermiseen lämmöntuotantoon liittyvää seismistä hasardia ja riskiä voidaan arvioida, hallita ja kommunikoida päättäjille ja yhteiskunnalle.

Ensinnäkin, indusoitu seismisyys voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa infrastruktuurille, ellei sitä säännellä lainkaan. Toiseksi, geotermisten voimaloiden lupaprosessi on hyvin monimutkainen ja epäselvä, ja siihen osallistuu yhteiskunnan eri sektoreita sekä monia valtion ja kuntien hallintotasoja. Kolmanneksi, kallioperän ja maaperän olosuhteiden kuvantaminen, infrastruktuurin arviointi, indusoidun seismisyyden hasardin ja riskin kartoitus ja arviointi sekä seismisten aaltojen etenemisen mallinnus pääkaupunkiseudulla antavat viranomaisille kriittistä tietoa päätöksentekoon ja huoltovarmuuden suunnitteluun. Seismisestä riskistä tiedottaminen lisää yhteiskunnallista hyväksyntää ja valmistelee yhteiskuntaa mahdollisille riskeille ja niiden hallitsemiseen rakennusmääräyksillä sekä rakennus- ja ympäristösäännöksillä.

Hanke on jaettu yhdeksään työpakettiin, joista jokainen koostuu yhdestä viiteen työtehtävästä. Voit lukea lisää työpaketeista englanninkieliseltä sivultamme.