Osallistuminen kansainväliseen EASP-konferenssiin Krakovassa kesällä 2023

Hankkeen väitöskirjatutkijat Helena Rovamo ja Helenor Tormis osallistuivat European Association of Social Psychology (EASP) kansainväliseen 19. konferenssiin, jossa he esittelivät tutkimuksensa. Konferenssi pidettiin Krakovassa, Puolassa 30. kesäkuuta - 4. heinäkuuta 2023.

Helena Rovamon posteri käsitteli populistien kannattajien identiteettityötä haastatteluissa. Tämä narratiivis-diskursiivinen tutkimus toteutettiin yhteistyössä Inari Sakin kanssa.

Helenor Tormis tarkasteli posterissa affektiivis-diskursiivista lähestymistapaa käyttäen populistista ympäristö- ja ilmastodiskurssia haastatteluaineistosta. Tutkimuksessa olivat mukana myös Katarina Pettersson ja Inari Sakki.