Matka EQUIP konferenssiin Milanossa

Milanossa järjestettiin toista kertaa Association of European Qualitative Researchers in Psychology konferenssi.

Osallistuimme konferenssiin symposiumilla: Qualitative approach to social psychology of populism: Studies of the populist mobilization and appeal in Finland and Switzerland. Symposiumissa tutkimuksiaan esitteli Koneen Säätiön ja Suomen Akatemien projekteista yliopistonlehtori Jari Martikainen, väitöskirjatutkijat Jenni Jaakkola ja Helenor Tormis, sekä Lausannen yliopistosta väitöskirjatutkija Vanessa Juarez. 

Kaksi ensimmäistä esitystä tarkasteli multimodaalisuutta oikeistopopulististen toimijoiden retoriikassa Suomessa (eng. supply-side). Ensimmäisenä Jari Martikainen Itä-Suomen yliopistosta esitteli tutkimusta, joka analysoi populistista mobilisointia soveltamalla mutimodaalista diskurssianalyysiä poliittisen kampanjavideon analysoinnissa. Esitys perustui jo julkaistuun artikkeliin (löydät artikkelin täältä). Seuraavavaksi Jenni Jaakkola Helsingin yliopistosta esitteli, millaisia erilaisia mobilisointistrategioita on löydettävissä populistisen nuorisojärjestön kampanjakappaleesta, valottaen käytettyjä multimodaalisia ja narratiivisia keinoja yleisön houkuttelemiseksi.

Viimeiset kaksi esitystä keskittyivät populismin vetovoimaan äänestäijen keskuudessa (eng. demand-side) hyödyntämällä haastatteluaineistoja. Vanessa Juarez Lausannen yliopistosta tarkasteli esityksessään nuorten käsityksiä politiikasta ja osoitti, miten populismi voi toimia kasvualustana matalan statuksen nuorten keskuudessa. Viimeisenä Helenor Tormis Helsingin yliopistosta esitteli pragmaattisen kolmivaiheisen mallin kriittisen diskurssiivisen psykologian analyysin tekemiseen käyttämällä esimerkkinä populistista seksuaalidiskurssia.

Hyödyntämällä monipuolista laadullista aineistoa, tämän symposiumin innovatiiviset esitykset tarjosivat uusia näkemyksiä populistisesta suostuttelusta, populistien kannattajien asenteista ja arkikeskusteluista populismista.

Konferenssi oli antoisa ja keräsi yhteen laadullisen psykologian tutkijoita ympäri maailmaa. Konferenssin sadat esitykset viestivät laadullisen tutkimuksen monipuolisuudesta ja merkityksestä. Konferenssin logo symbolisoi siltaa eri psykologian tutkimusmenetelmien ja tutkimusaiheiden välillä. Aurinkoinen Milano ja Bicoccan yliopisto loi täydelliset puitteet uuden oppimiseen ja verkostoitumiseen.