Median auktoriteetti ja yleisön luottamus

Tunteet pelissä: Median auktoriteetti ja yleisön luottamus -tutkimushankkeessa (2019–2021) tarkastellaan suomalaisten näkemyksiä perinteisen uutismedian ja sosiaalisen median vallasta ja luottamuksesta vuonna 2019 ja keväällä 2020 sekä verrataan tuloksia kahteen kymmenen vuoden takaiseen tutkimukseen. Hanke on viestinnän ja yleisen valtio-opin (Valtiotieteellinen tiedekunta) yhteinen projekti. Hanketta rahoitti vuosina 2019-2020 Helsingin Sanomain Säätiö. Lisätietoja antaa projektin johtaja Janne Matikainen (dosentti, viestintä), janne.matikainen@helsinki.fi. #tunteetpelissä

Tuloksia

Projektin viimeisimpiä julkaisuja ja esitelmiä:

Uutisia