Faq, Usein esitetyt kysymykset

Mikä on kantasolu?

Kantasolu on solu, joka pystyy uusiutumalla tuottamaan uusia kantasoluja sekä erilaistumaan toisenlaisiksi soluiksi. Kaikki elimistön solut ovat peräisin kantasoluista Lue lisää eri kantasolutyypeistä.

Onko minussa kantasoluja?

Kyllä. Ilman kantasolujen jatkuvaa kudosten soluja uudistavaa toimintaa ihminen kuolee muutamassa viikossa. Kantasolujen ansiosta nopeasti uusiutuvia kudoksia ovat esimerkiksi iho ja suoli. Lue lisää kudoskantasoluista.

Ovatko kaikki kantasolut samanlaisia?

Ei. Kantasoluja on erilaisia ja ne eroavat paitsi alkuperältään ennen kaikkea kyvyltään erilaistua erilaisiksi toiminnallisiksi soluiksi. Jotkut kantasolut pystyvät alkiossa ja teoriassa myös laboratoriossa erilaistumaan kaiken tyyppisiksi soluiksi. Toiset kantasolut pystyvät erilaistumaan vain tietynlaisiksi soluiksi. Lue lisää kantasolujen muovautuvuudesta. Kantasoluja luokitellaan kolmeen päätyppiin: alkion kantasoluihin, kudoskantasoluihin ja iPS-soluihin. Lue lisää erilaisista kantasoluista

Mitä eroa on alkion ja aikuisen kantasoluilla?

Alkion kantasoluilla on kyky erilaistua kaikiksi elimistön soluiksi, esimerkiksi hermosoluiksi, lihassoluiksi ja ihosoluiksi. Tällaisia erittäin monikykyisiä kantasoluja löytyy ainoastaan muutaman päivän ikäisistä alkioista. Aikuisen kantasoluja, tai tarkemmin kudoskantasoluja, on melkein kaikissa kudoksissa niin lapsissa kuin aikuisissakin. Niillä on kyky erilaistua vain tiettyyn suuntaan, esimerkiksi yhden elimen soluiksi. Lue lisää alkion kantasoluista ja kudoskantasoluista, eli aikuisen kantasoluista.

Mitä kantasolutyyppejä on olemassa?

Kantasoluja luokitellaan kolmeen päätyppiin: alkion kantasoluihin, kudoskantasoluihin ja iPS-soluihin. Lue lisää erilaisista kantasoluista

Mikä on iPS-solu?

iPS-solu on erittäin monikykyinen, eli pluripotentti, kantasolu, joka saadaan aikaiseksi laboratoriossa uudelleenohjelmoimalla esimerkiksi ihosolu. Lue lisää iPS soluista. Lue lisää iPS-soluista.

Mistä kantasolut tulevat?

Alkion kantasolut ovat peräisin hedelmöityshoidoissa ylijääneistä muutaman päivän ikäisistä alkioista. iPS-solut ovat luovuttajan iho- tai verisoluista peräisin olevia uudelleenohjelmoituja kantasoluja. Kudoskantasoluja löytyy ihmisten kudoksista. Kantasoluhoidoissa laajasti käytetyt veren kantasolut ovat peräisin luovuttajan luuytimestä, verenkierrosta tai istukkaverestä. Tutkimuksessa käytetään paljon myös eläinperäisiä kantasoluja. Lue lisää kantasolujen alkuperästä ja käytöstä.

Mistä saadaan aikuisen kantasoluja

Aikuisen kantasoluja, tai kudoskantasoluja, on melkein kaikissa kudoksissamme. Monia kudosnäytteistä saatuja ihmisen kudoskantasoluja voi viljellä laboratoriossa 3D organoidiviljelmissä, mutta arvokasta ihmismateriaalia on huonosti saatavilla, joten kudoskantasolututkimuksissa käytetään paljon eläinten, muun muassa hiirten kudoskantasoluja. Lue lisää kantasolututkimuksesta

Koska kantasolututkimus johtaa uusiin hoitoihin?

Uudet hoidot perustuvat perusteellisesti tehtyyn perustutkimukseen sekä kontrolloituihin kliinisiin kokeisiin. Näin ollen eteneminen löydöksestä hoitoon on yleensä hyvin hidasta. Ennen hyväksymistä uuden hoidon teho verrattuna lumehoitoon pitää kyetä tieteellisesti osoittaa. Lisäksi hoito ei saa koskaan aiheuttaa potilaalle enemmän haittaa kuin hyötyä, esimerkiksi sivuvaikutusten vuoksi. Kantasolututkimus on vielä nuori biologian tutkimusala, mutta suuria läpimurtoja on jo tehty viimeisten 20 vuoden aikana. On mahdollista, että monen sairauksien kohdalla edetään kliinisistä kokeista kantasoluhoitoihin jo lähivuosina. Lue lisää tulevaisuuden kantasoluhoidoista.

Mihin sairauksiin kantasoluhoitoa on saatavilla?

Kantasoluhoitoa käytetään laajasti leukemioiden, eli verisyöpien sekä muiden syöpätautien ja verisairauksien hoidossa. Silloin siirrettävät solut ovat veren kantasoluja, jotka ovat peräisin luovuttajan luuytimestä, verestä tai istukkaverestä. Kantasoluhoitoa voidaan myös tehdä EU:ssa silmän sarveiskalvon vaurioissa. Lisäksi moniin sairauksiin on olemassa kokeellista kantasoluhoitoa, jonka tehokkuutta ja turvallisuutta ei ole vielä osoitettu. Lue lisää nykyisistä kantasoluhoidoista

Tehdäänkö Suomessa kantasoluhoitoja?

Suomessa tehdään kantasoluhoitoja veren kantasoluilla, eli esimerkiksi luuydinsiirtoja, monien syöpätautien tai verisairauksien hoidossa. Suomessa tehdään myös ihonsiirtoja, joissa ihosiirteessä olevat ihon kantasolut uudistavat esimerkiksi palovammassa vaurioitunutta ihoa. Muita kantasoluhoitoja on odotettavissa Suomeen sitä mukaan kuin niitä todetaan kliinisissä kokeissa tehokkaiksi ja turvallisiksi ja hoidot saavat EU:ssa hyväksynnän. Lue lisää kantasoluhoidoista.

Onko alkion kantasoluja käytetty sairauksien hoidossa?

Alkion kantasoluja tai iPS-soluja käyttäviä hoitoja on kokeiltu kliinisissä kokeissa monen eri sairauden hoidossa, mutta tähän mennessä yksikään alkion kantasoluihin tai iPS-soluihin perustuva hoito ei ole laajasti käytössä missään maassa. Yhdestäkään kliinisestä kokeesta ei siis ole vielä saatu todisteita riittävästä tehokkuudesta ja turvallisuudesta. Lue lisää alkion kantasolujen ja iPS-solujen käytöstä tulevaisuuden kantasoluhoidoissa.

Voiko halvaantuneen potilaan selkäydintä korjata kantasoluhoidolla?

Ei vielä. Kantasoluhoidossa on äärimmäisen tärkeää, että käytetään oikeanlaisia kantasoluja. Soluilla pitää olla kyky erilaistua oikeanlaisiksi soluiksi, selkäydinvamman ollessa kyseessä oikeanlaisiksi hermosoluiksi. Jos hoidossa käytetyillä soluilla on kyky erilaistua vääränlaisiksi soluiksi kuten esimerkiksi rasvasoluiksi tai kasvainsoluiksi toimenpiteestä olisi potilaalle todennäköisesti enemmän haittaa kuin hyötyä. Eläinkokeissa ja joissakin alkuvaiheen ihmiskokeissa on kuitenkin saatu lisätutkimukseen kannustavia tuloksia. On mahdollista, että tulevaisuudessa selkäydinvammoja voitaisiin hoitaa kantasolusiirroilla. Lue lisää tulevaisuuden kantasoluhoidoista.

Olen luovuttanut verta/istukkaverta/luuydintä. Onko minun kantasolujani täten säilytetty jossakin ja voiko niitä käyttää tulevaisuudessa?

Kiertävässä veressä ei juurikaan ole veren kantasoluja, mutta normaalissa verenluovutuksessa luovutetusta verestä käytetään sen sijaan esimerkiksi punasolut ja veriplasma leikkausten yhteydessä ja eri sairauksien hoidossa. Veren kantasolujakin voi luovuttaa verenkierrosta, mutta silloin luovuttajalle annetaan kasvutekijäpistoksia, jotta kantasolut saadaan siirtymään verenkiertoon. Jos kuulut kantasolurekisteriin ja olet luovuttanut luuytimestä tai kasvutekijäpistosten jälkeen verenkierrosta kantasoluja niitä on todennäköisesti käytetty heti toisen ihmisen hoidossa, koska luovutukseen saadaan kutsu vasta kun kantasoluja tarvitseva potilas on tiedossa. Istukkaveressä on myös veren kantasoluja ja vuosina 1999-2013 Suomessa veripalvelu keräsi vapaaehtoisilta synnytyksen yhteydessä istukkaverta, jonka sisältämät valkosolut ja veren kantasolut syväjäädytettiin. Istukkaverisiirteet ovat edelleen käyttökelpoisia, joten jos olet luovuttanut istukkaverta on mahdollista, että siinä olevat solut on jo käytetty potilashoidossa tai että niitä säilytetään edelleen ja voitaisiin käyttää tulevaisuudessa. Solujen ja muun ihmisperäisen materiaalin säilyttäminen biopankeissa on mahdollista ainoastaan, jos luovuttaja on allekirjoittanut siihen liittyvän suostumuksen Lisätietoja, veripalvelu ja biopankit.

Etkö löytänyt vastausta? Esitä meille kysymys.

Voit kysyä mitä vaan kantasoluista. Vastaamme mahdollisimman moneen kysymykseen joko henkilökohtaisesti tai listaamalla kysymys ja vastaus näillä sivuilla. Esitä kysymys tämän lomakkeen kautta.

Lukijoiden kysymykset

Vastamme ensisijaisesti lukijoiden kysymyksiin henkilökohtaisesti, mutta välillä julkaisemme myös vastauksia täällä.

Kysymys: "Mikä on kantasolusiirto ja milloin sellainen tehdään?" - "Hilla", koululainen
Vastaus: Kantasolusiirto tarkoittaa elimiä uudistavien solujen, eli kantasolujen, siirtämistä ihmiskehoon. Siirretyt kantasolut tuottavat uusia soluja vaurioituneiden solujen tilalle. Tavallisin kantasolusiirto on veren kantasolujen siirto, joka tehdään silloin, kun ihmisen omat luuytimessä sijaitsevat veren kantasolut ovat menettäneet kykynsä tuottaa terveitä verisoluja. Tämä voi tapahtua esimerkiksi, jos ihminen sairastaa leukemiaa, eli verisyöpää. Siirretyistä kantasoluista syntyvä terve veri korvaa lopulta potilaan oman veren kokonaan. Kantasolusiirtoa voidaan käyttää myös esimerkiksi joidenkin silmävaurioiden hoitoon. Silloin käytetään silmän omia kantasoluja, jotka pystyvät korjaamaan silmän vaurioituneen alueen. Ystävällisin terveisin, Kantasoluportaalin tutkijat