Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa yhdistyvät monitieteinen alue-, kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimus. Perehdyt maailman kulttuureihin, uskontoihin, eri yhteiskuntiin ja niiden historiaan. Koulutuksen myötä kehityt joko jonkin kulttuurisesti, kielellisesti, etnisesti tai muulla tavoin määritellyn alueen asiantuntijaksi tai vaihtoehtoisesti kouluttaudut laajempien eri alueita yhdistävien globaalien teemojen erityisosaajaksi. Mahdollisia opintosuuntia ovat Aasian tutkimus, Afrikan ja Lähi-idän tutkimus (mukaan lukien islamintutkimus ja juutalaisuuden tutkimus), Euroopan kulttuurien tutkimus, Latinalaisen Amerikan tutkimus ja Pohjois-Amerikan tutkimus.
Tutustu opintosuuntiin