Professori Hannu Juusola toimii Alue- ja kulttuuritutkimuksen maisteriohjelman johtajana. Hänen tutkimusintressinsä ovat

 • Modernin Lähi-idän yhteiskunnat ja politiikka
 • Kansalaisuus & etnisyys
 • Identiteetti
 • Israelin ja Palestiinan konflikti
 • Libanon
 • Syyria
 • Uskonnon ja politiikan suhde

Hannu Juusola verkossa

Tiina Airaksinen toimii Aasian tutkimuksen yliopistonlehtorina. Hänen tutkimusintressinsä ovat

 • nationalistiset ja uskonnolliset identiteetit
 • naisten toimijuus
 • imperialismi
 • kulttuurien vuorovaikutus
 • Aasian tutkimus

Tiina Airaksinen verkossa

FT Rani-Henrik Andersson on Pohjois-Amerikan tutkimuksen yliopistonlehtori (työstä vapaalla 2020 elokuuhun saakka, CORE Fellow Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumissa 1.8.2017-31.7.2020). Hänen tutkimusintressinsä ovat

 • Yhdysvaltain ja Kanadan historia,politiikka ja kulttuuri
 • Alkuperäiskansat
 • Ympäristö
 • Suomalaiset siirtolaiset Pohjois-Amerikassa
 • Etnisyys ja vähemmistöt
 • Poliittiset järjestelmät (vaalit ym.)

Rani-Henrik Andersson verkossa

Tutkijaprofiili

Katherine Borland is the Fulbright Bicentennial Chair in American Studies at the University of Helsinki and Associate Professor & Director of the Center for Folklore Studies Core Faculty at the Ohio State University. Her research and teaching interests include

 •  Ethnography
 •  Festival and Dance
 •  Immigration
 •  Development Theory
 •  Folklore
 •  Post-colonial Literature

Katherine Borland online

The Ohio State University: Katherine Borland

Professor Julie Yu-Wen Chen is Professor of Chinese Studies and Director of Confucius Institute. Her research and teaching interests are

 • Ethnic politics
 • Chinese diplomacy and foreign relations
 • Comparative politics, with a focus on comparing China with other regimes.
 • Different Chinese societies and their cultures

Julie Yu-Wen Chen online

Tutkija Outi J. Hakola toimii akatemiatutkijana Euroopan kulttuurien tutkimuksessa. Hänen tutkimusintressinsä ovat

 • Kuoleman, suremisen ja ikääntymisen mediakuvastot
 • Angloamerikkalainen populaarikulttuuri
 • Kauhuelokuvat
 • Huumorin ja komedian tutkimus
 • Sosiaalinen media ja digitaalinen mediakulttuuri

Outi J. Hakola verkossa

Ari Helo toimii Pohjois-Amerikan tutkimuksen yliopistonlehtorina. Hänen tutkimusintressinsä ovat

 • Yhdysvaltain perustamiskausi
 • Yhdysvaltain poliittinen kulttuuri ja historia
 • Metodologiset kysymykset

Ari Helo verkossa

Josephine Hoegaerts is Academy of Finland Research Fellow. Her research interests are

 • Gender and sexuality in Western Europe
 • Political culture in Western Europe
 • Age and embodiment; cultures of childhood
 • Histories and cultures of silence and sound
 • Culture and society of the Low Countries
 • Nationhood and belonging

Josephine Hoegaerts Online

 

Obert Hodzi is a Post-Doctoral Researcher. His research and teaching interests are

 • State, Society and Politics in Africa
 • Foreign policies of China and South Africa
 • Global Governance and International Organisations
 • Social Movements in authoritarian societies
 • Comparative economic development
 • Civil wars, conflict and security
 • International Relations Theory

Obert Hodzi online

FT Marko Juntunen toimii arabian kielen ja islamin tutkimuksen yliopistonlehtorina. Hänen tutkimusintressinsä ovat

 • Transnationaali islam
 • Arabimaailman pakolaisuus ja muuttoliikekysymykset
 • Marokon kaupunkiköyhälistö, arjen islam
 • Islam Euroopassa

Marko Juntunen verkossa

Jouni Järvinen toimii koulutusohjelmajohtajana Aleksanteri-instituutissa. Hänen tutkimusintressinsä ovat

 • Keski- ja Kaakkois-Euroopan tutkimus
 • kansalaisyhteiskunta
 • toisinajattelijat
 • lähihistoria ja politiikka

Jouni Järvinen verkossa

Anu Korhonen on eurooppalaisten kulttuurien ja alueiden tutkimuksen yliopistonlehtori ja Euroopan kulttuurien opintosuunnan vastuuhenkilö. Hänen tutkimusintressinsä ovat

 • Läntisen Euroopan kulttuurit
 • Euroopan kulttuurihistoria
 • Brittiläinen populaarikulttuuri
 • Huumorin ja koomisen tutkimus
 • Kehollisuuden ja sukupuolen tutkimus
 • Kulttuuriteoria

Anu Korhonen verkossa:

 

Andrew Logie is Assistant Professor in Korean Studies. His research interests include:

 • Popular historiography of Early Korea and Northeast Asia
 • Comparative historiography of Korea and other world regions
 • 18th century Northern Learning (北學派) scholarship
 • Historical geography and cultural history
 • Korea in Altaic paradigms
 • Japanese Korea and Manchuria

Andrew Logie online

Professori Jussi Pakkasvirta on alue- ja kulttuurintutkimuksen professori sekä tiedekunnan varadekaani. Hänen tutkimusintressejään ovat:

 • Aatehistoria ja nationalismin teoria
 • Latinalaisen Amerikan kulttuurit, yhteiskunnat ja poliittiset liikkeet
 • Tieteidenvälisyys
 • Yritysten yhteiskuntavastuu ja ympäristökonfliktit
 • Sosiaalinen media aineistona ja kulttuurina

Jussi Pakkasvirta verkossa

Martti Pärssinen on Latinalaisen Amerikan tutkimuksen professori (tutkimusvapaalla 2017/2018). Hänen tutkimusintressinsä ovat

 • Latinalaisen Amerikan kulttuurit ja yhteiskunnat
 • Moni- ja poikkitieteellinen metodologia
 • Andien ja Amazonian alueen historia, antropologia ja arkeologia

Martti Pärssinen verkossa

Mikko Saikku is the McDonnell Douglas Professor of American Studies and Director of the Helsinki University Humanities Program (HUH). His research and teaching interests include:

 • American and Canadian Studies
 • Environmental humanities, especially environmental history
 • History and culture of the southern United States

Mikko Saikku online

Riikka Tuori toimii yliopistonlehtorina Lähi-idän tutkimuksen opintosuunnassa. Hänen tutkimusintressinsä ovat

 • Juutalaisuuden historia
 • Varhaismoderni juutalaisuus
 • Rabbiininen juutalaisuus
 • Suomen juutalaisuus
 • Heprealainen kirjallisuus
 • Uskonto Israelissa

Riikka Tuori verkossa

 

Xenia Zeiler is head of the discipline and tenure track professor of South Asian Studies. Her research interests are

 • (Digital) Media, Communication Cultures and Society, Focus Video Games/Gaming
 • (Digital) Religion
 • Global Digital Humanities
 • Culture and Society India
 • Indian Diaspora

Xenia Zeiler online