Ura

VTK-tutkinnon jälkeen on mahdollista siirtyä työelämään. Tutkinto mahdollistaa työskentelyn taloustieteen ja talouden perusteiden tuntemusta vaativissa työtehtävissä. Taloustieteen kandiohjelmassa suoritettua VTK-tutkintoa voidaan pitää paljolti maisterin tutkintoon valmentavana tutkintona. Maisteriksi valmistuneen ekonomistin valtteina työelämässä ovat talousilmiöiden tuntemus ja kyky tarkastella taloudellisia ilmiöitä analyyttisesti. He ovat perinteisesti sijoittuneet yrityksiin, julkiselle sektorille, tutkimuslaitoksiin ja kansainvälisiin organisaatioihin.

Pankki- ja rahoituslaitokset sekä muut yritykset työllistävät ekonomisteja hyvin erilaisiin työtehtäviin. Järjestöt, kuten työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, palkkaavat ekonomisteja talouden analysointiin ja talouspolitiikan arviointiin liittyviin tehtäviin. Tutkimuslaitokset, esimerkiksi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, palkkaavat ekonomisteja soveltavaan tutkimukseen ja talouspolitiikan arviointiin liittyviin tehtäviin. Julkinen sektori, valtio ja kunnat, palkkaavat ekonomisteja talouden analysointiin ja talouspolitiikan valmisteluun liittyviin töihin, esimerkiksi Valtionvarainministeriöön, Suomen Pankkiin, Tilastokeskukseen ja muihin valtionhallinnon yksiköihin. Osa ekonomisteista lähtee ulkomaille töihin, esimerkiksi rahoitusalalle ja kansainvälisiin järjestöihin (esim. EKP, IMF, OECD). Helsingin yliopistosta valmistuneiden ekonomistien työllisyys on jatkuvasti pysynyt hyvänä. Uramahdollisuuksiin voi vaikuttaa jo kandiopintojen aikana, esimerkiksi työharjoittelun, opinnäytetöiden aiheenvalinnan ja vapaavalinnaisten opintojen avulla.