Entistäkin tehokkaampi työkalu luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja maankäytön suunnitteluun

Helsingin yliopistossa kehitetty uusi versio Zonation-ohjelmistosta pystyy hyödyntämään monipuolisesti tietoa esimerkiksi lajien ja luontotyyppien esiintymisestä ja yhdistämään näitä tietoon alueen luontoa uhkaavista tekijöistä ja suojelutoimien kustannuksista.

Helsingin yliopistossa kehitetty uusi versio Zonation-ohjelmistosta pystyy hyödyntämään monipuolisesti tietoa esimerkiksi lajien ja luontotyyppien esiintymisestä ja yhdistämään näitä tietoon alueen luontoa uhkaavista tekijöistä ja suojelutoimien kustannuksista.

Helsingin yliopiston tutkijaryhmä on kehittänyt uudistetun version maailmalla käytetystä Zonation-ohjelmistosta. Ohjelmistoa voi käyttää luonnonhoidon ja -suojelun kohdentamisen suunnittelussa sekä maankäytöstä aiheutuvien luontohaittojen ehkäisemisessä.

Zonation yhdistää luontoarvojen paikkatietoa ja yleisiä ekologian periaatteita. Sitä on käytetty maailmalla laajalti niin tutkimuksessa kuin käytännön luonnonhoidon suunnittelussa. Suomessa on ohjelmiston aikaisemmilla versioilla tuotettuja tuloksia käytetty muun muassa ympäristöhallinnon METSO- ja HELMI-ohjelmien päätöksenteon tukena, kaavoituksen tukena, merensuojelualueiden toimivuuden arvioinnissa, merituulivoimapuistojen sijainninohjauksessa ja Natura 2000 -verkoston ennallistamisen priorisoinnissa.

Zonation-ohjelmisto pystyy hyödyntämään monipuolisesti tietoa luontoarvojen, kuten lajien, luontotyyppien ja ekosysteemipalvelujen, esiintymisestä ja yhdistämään näitä tietoon alueen luontoa uhkaavista tekijöistä ja suojelutoimien kustannuksista. Näin voidaan löytää  tehokkaita suojeluratkaisuja, kuvaa menetelmän alunperin kehittänyt tutkimusjohtaja Atte Moilanen Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta.

Uudistettu Zonation on edeltäjäänsä huomattavasti tehokkaampi, mikä sallii entistä laajempien ja alueellisesti tarkempien tulosten tuottamisen. Ohjelmisto mahdollistaa myös aikaisempaa monipuolisempia analyysejä ja tarkasteluja.

Zonation-analyysejä voidaan käyttää maankäytön päätöksenteon tukena. Ne antavat päätöksentekijälle korvaamattoman arvokasta tietoa luontoarvojen esiintymisestä ja jakautumisesta tarkasteltavien kohteiden välillä.

Odotamme, että uusi Zonation-versio otetaan laajaan käyttöön suojelusuunnittelussa ja -tutkimuksessa ympäri maailmaa, Moilanen toteaa.

Ohjelmisto on vapaasti saatavilla. Käyttäjille on tarjolla ohjelmiston mukana tuleva käyttöopas sekä harjoitteluaineistot.

Zonationia kehittävät Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan geotieteiden ja maantieteen laitoksen tutkijat. Työtä on ensisijaisesti rahoittanut Koneen Säätiö.

Linkki ohjelmistoon

Zonation 5 -suojelusuunnitteluohjelmisto

Lisätietoja

Atte Moilanen
Tutkimusjohtaja,
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus,
puh. 050 338 8550,
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Heini Kujala
Yliopistotutkija,
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus,
p. 02941 28829,
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
@HeiniKujala

Lue aiheesta lisää