Systematiikan ja evoluution tutkimusohjelman tutkimusryhmät

Systematiikan ja evoluution (Systematics and Evolution) tutkimusohjelman teemoja ovat evolutiivinen systematiikka, taksonomia, biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus, lajiutuminen, fylogeografia ja ontologia. Ohjelman tutkijoiden käyttämiä menetelmiä ovat fylogenetiikka, DNA:n viivakoodaus, vertaileva morfologia ja populaatiogenetiikka. Tutkimustuloksena voi olla esimerkiksi uutta tietoa lajiryhmän sukulaisuuksista.