Systematics and Evolution

Systematiikan ja evoluution tutkimusohjelman teemoja ovat evolutiivinen systematiikka, taksonomia, biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus, lajiutuminen, fylogeografia ja ontologia. Ohjelman tutkijoiden käyttämiä menetelmiä ovat fylogenetiikka, DNA:n viivakoodaus, vertaileva morfologia ja populaatiogenetiikka. Tutkimustuloksena voi olla esimerkiksi uutta tietoa lajiryhmän sukulaisuuksista.

Kentällä ja laboratoriossa tapahtuu

Avaamme oven moniin aiemmin vaikeasti ratkaistaviin kysymyksiin tutkimalla evoluutiota ja lajiston monimuotoisuutta luonnonpopulaatioissa pitkällä aikajänteellä. Sovellamme monitieteistä lähestymistapaa, joka perustuu morfologiaan, ontologiaan sekä suuren kapasiteetin sekvensointimenetelmiin ja uusiin algoritmeihin, jotta saamme tietoa evoluutioprosesseista ja -mekanismeista. Edistämme myös sellaisten menetelmien kehittämistä, joilla rekonstruoidaan evoluutiohistoriaa ja tarjotaan tarkempia taksonomisia luokituksia kaikille elämän sukupuun haarautuville linjoille.

Kokoelmat karttuvat

Luonnontieteelliset kokoelmat tarjoavat vaihtoehtoisen tavan tutkia evoluutiota kohtuullisen pitkällä aikavälillä. Luomuksen kokoelmissa on noin 14 miljoonaa näytettä, jotka muodostavat vaikuttavan aineiston elämästä maapallolla. Työskentelemme jatkuvasti eri puolilla maailmaa rikastuttaaksemme näitä kokoelmia lisätutkimuksia varten. Säilöttyjen ja elävien yksilöiden lisäksi kokoelmissamme on yksityiskohtaista aineistoa, kuten havaintoja, ääni- ja videotallenteita ja valokuvia, kenttämuistiinpanoja ja maantieteellisiä viitteitä, jotka tarjoavat runsaasti aineistoa systematiikan ja evoluution integroiviin tutkimuksiin.

Tutkijat opettavat

Ohjelmassamme yhdistyvät huippututkimus ja korkeatasoinen koulutus. Tavoitteena on kouluttaa osaajia, jotka pystyvät tarjoamaan innovatiivisia ratkaisuja evoluutioekologian, fylogeneettisten ja eliömaantieteellisten tutkimusten aihealueiden haasteisiin populaatio-, laji- tai yhteisötasolla. Poikkitieteellinen lähestymistapamme antaa opiskelijoille tiedot ja taidot, joita tarvitaan menestymiseen yliopistomaailmassa, teollisuudessa ja muilla sektoreilla. 

Tutkimusryhmät

Tutustu Systematiikan ja evoluution tutkimusohjelman tutkimusryhmien työhön evolutiivisen systematiikan, taksonomian, lajiutumisen ja muiden kiinnostavien teemojen parissa.

Lisätietoja