Biodiversity, Biogeography and Conservation

Tutkimusohjelman puitteissa tutkitaan eri eliöryhmien lajistollista monimuotoisuutta, niiden alueellista jakautumista ja lajistossa tapahtuvia muutoksia. Hankkeissa pureudutaan esimerkiksi lajikadosta, haitallisten vieraslajien leviämisestä ja ilmastonmuutoksesta aiheutuviin uhkiin. Tutkimuksessa hyödynnetään monenlaisia kenttä- ja laboratoriotutkimukselle ominaisia menetelmiä, joissa eliöiden sopeutumista voidaan tutkia esimerkiksi kokeellisesti, pitkiä havaintosarjoja tarkastelemalla tai mallinnuksen avulla.
Kentällä tapahtuu

Kenttätyöt ovat osa monen tutkimusohjelman tutkijan arkea. Maastossa työskennellään laajalla alueella kotimaasta kauas tropiikkiin ja kaikkina vuorokauden aikoina, sillä tutkimuskohteiden lajikirjo vaihtelee kasveista lepakoihin.    

Kevätkaudella 2023 julkaistiin tutkimus, joka kuvaa tieteelle uusina kolme Uudesta-Seelannista vuonna 2013 löytynyttä sienilajia. Ne elävät Uudessa-Seelannissa kotoperäisten, podokarpuskasveihin lukeutuvien havupuiden pihkalla – niistä kaksi löytyi kuvassa näkyvältä rungolta!

Kokoelmat karttuvat

Museokokoelmat karttuvat tutkimusprojektien sekä lahjoitusten kautta. Kevätkaudella 2023 kasvimuseon kokoelmiin saatiin arvokas erä Kilimanjarolta ja muilta Itä-Afrikan vuorilta kerättyjä jäkälänäytteitä, joiden joukossa on useiden tieteelle uusien Sticta-lajien tyyppinäytteet.

 

Tutkijat opettavat

Tutkimusohjelman asiantuntijat opettavat useilla Helsingin yliopiston ja muiden korkeakoulujen opintojaksoilla. Niihin kuuluu sekä kontaktiopetuksena ja verkon välityksellä annettavaa kurssiopetusta että opiskelijoiden itsenäisesti suorittamia verkkokursseja. Kotimaassa järjestettävien kurssien lisäksi opetusta on toisinaan myös ulkomailla. Tammikuussa 2023 Taitan tutkimusasemalla Keniassa järjestettiin Itä-Afrikan kasvistoon ja kasvillisuuteen keskittynyt kenttäkurssi (IPS-175 Flora and vegetation of East Africa).

Tutkimusryhmät

Tutustu tutkimusohjelman (Biodiversity, Biogeography and Conservation) tutkimusryhmien työhön monimuotoisuuden, suojelubiologian ja muiden kiinnostavien teemojen parissa.

 

Lisätietoja