Materiaalitutkimus | Maisteriohjelma

Voiko materiaalitutkimus ratkaista energiaongelman?

Kaikki ympärillämme oleva teknologia perustuu materiaaleihin. Materiaalien tutkimus antaa mahdollisuuden ratkaista suuria yhteiskunnallisia ongelmia ja tehdä uusia löytöjä energian, ravinnon, veden, turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin, ympäristön, luonnonvarojen kestävän käytön ja kaupungistumisen aloilla. Uudet mielenkiintoiset materiaalit, joilla on odottamattomia ominaisuuksia ja jotka on räätälöity yhteiskuntamme tarpeisiin, voivat muuttaa tapaa, jolla elämme jokapäiväistä elämäämme. 

Materiaalitutkimus on luonnontieteiden rikkain ja monitieteellisin ala. Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma perustuu fysiikkaan, kemiaan, biologiaan ja lääketieteeseen, matematiikkaan ja tietojenkäsittelytieteeseen, ja niitä kaikkia hyödynnetään opetuksessa. Tulet tutkimaan esimerkiksi biomateriaaleja, nanomateriaaleja, älykkäitä materiaaleja, polymeereja, komposiitteja, elektroniikkaa, energiantuotantoa ja energian varastointia sekä ympäristöystävällisiä ja kestäviä materiaaleja.

Materiaalitutkimuksen maisteriohjelmassa on kuusi erikoistumissuuntaa: 1) kokeellinen materiaalifysiikka 2) laskennallinen materiaalifysiikka 3) lääketieteellinen fysiikka 4) polymeerimateriaalien kemia 5) epäorgaaninen materiaalikemia, ja 6) elektroniikka ja teolliset sovellukset.

 

Perustiedot
Opintojen laajuus ja kesto 120 opintopistettä, 2 vuotta
Tutkintotaso Maisteri
Kieli Suomi, Englanti, Ruotsi
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Hakuaika Alkaa: 09.12.2024 08.00 Loppuu: 02.01.2025 15.00
Ohjelman opetuskieli

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi (ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta). Monikielisessä ohjelmassa opiskelijat toimivat osana kansainvälistä opiskelija- ja tutkijayhteisöä.