Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Ihminen ja yhteiskunta

Maisteriohjelmalle on ominaista monialainen lähestymistapa ihmiseen ja yhteiskuntaan. Opit ymmärtämään, analysoimaan ja muuttamaan sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä paikallisen ja globaalin vuorovaikutuksen puitteissa syvemmälle tieteellisen tutkimuksen avulla. Opinnot tukevat kykyäsi itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun ja valmistavat sinut asiantuntijarooliin erilaisissa yhteiskuntatieteellisissä tehtävissä.

Maisteriohjelmassa on viisi opintosuuntaa: 1) journalismi ja viestintä 2) sosiaalipsykologia 3) sosiaalityö 4) sosiologia 5) valtiotiede. Maisteriohjelman opetuskieli on pääosin ruotsi, mutta osa opetuksesta tapahtuu englanniksi. Sinulla on myös mahdollisuus osallistua suomenkieliseen opetukseen.

Perustiedot
Opintojen laajuus ja kesto 120 opintopistettä, 2 vuotta
Tutkintotaso Maisteri
Kieli Ruotsi
Hakuaika Alkaa: 11.03.2025 08.00 Loppuu: 25.03.2025 15.00
Ohjelman opetuskieli

Maisteriohjelman pääasiallinen opetuskieli on ruotsi ja joitain kursseja voi olla myös englanniksi.