Maataloustieteet | Maisteriohjelma

Miten kestävää ruoantuotantoa voidaan kehittää?

Haluatko olla mukana ratkaisemassa ruoan- ja energiantuotannon tulevaisuuden haasteita, joita aiheuttavat muun muassa ilmastonmuutos, väestönkasvu ja fossiilisten energiavarojen rajallisuus? Entä kiinnostavatko sinua eläinten hyvinvointi, maaperän puhtaus, ympäristöasiat tai vaikkapa uusimpien bio- ja geeniteknisten menetelmien tai automatiikan ja robotiikan sovellukset maatalousalalla?

Tule Viikkiin maataloustieteiden maisteriohjelmaan laatimaan ratkaisuja tämän ja huomisen päivän haasteisiin! Suomessa vain Helsingin yliopisto tarjoaa yliopistotasoista koulutusta tällä alalla. Maataloustieteiden maisteriohjelmassa voit erikoistua kasvintuotantotieteiden, kotieläintieteen, agroteknologian tai maaperä- ja ympäristötieteen opintosuuntaan.

Perustiedot
Opintojen laajuus ja kesto 120 opintopistettä, 2 vuotta
Tutkintotaso Maisteri
Kieli Suomi, Englanti, Ruotsi
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Hakuaika Alkaa: 09.12.2024 08.00 Loppuu: 02.01.2025 15.00
Ohjelman opetuskieli

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta. Monikielisessä ohjelmassa opiskelijat toimivat osana kansainvälistä opiskelija- ja tutkijayhteisöä.