Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma

Kriittinen lukutaito on tulevaisuuden maailmassa yhä tärkeämpää

Opinnoissa korostuu kirjallisten teosten analyysi ja perehtyminen kirjallisuuden teorioihin ja metodeihin, jotka toimivat analyysin välineinä. Koulutamme kirjallisuuden tuntemuksen ja teorioiden sekä kaunokirjallisten tekstien kriittisen lukemisen asiantuntijoita. Tekstilähtöisyyttä täydentää tekstien ymmärtämistä ohjaavien historiallisten virtausten ja lajityyppien opiskelu – koko tekstienvälisyyden sekä kontekstien maailma, johon kirjalliset teokset sijoittuvat. Kaikki tämä auttaa meitä ymmärtämään taidetta ja kulttuuria laajemmin. Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa voit erikoistua kotimaiseen kirjallisuuteen, yleiseen kirjallisuustieteeseen, pohjoismaiseen kirjallisuuteen (ruotsinkielinen nordisk litteratur), englanninkieliseen kirjallisuuteen, venäläiseen kirjallisuuteen, ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin tai espanjankielisten maiden kulttuuriin ja kirjallisuuteen.

Perustiedot
Opintojen laajuus ja kesto 120 opintopistettä, 2 vuotta
Tutkintotaso Maisteri
Kieli Suomi, Ruotsi
Hakuaika Alkaa: 11.03.2025 08.00 Loppuu: 25.03.2025 15.00
Hae opiskelijaksi

Varsinainen haku tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Opintopolun hakulomake on auki vain hakuaikana.