Kielellinen diversiteetti ja digitaaliset ihmistieteet | Maisteriohjelma

Oletko valmis löytämään löytämään kielen ja mielen salat?

Haluatko syventää ymmärrystäsi kielestä ilmiönä tai opiskella kielellisin diversiteetin asiantuntijaksi paikallisella tai globaalilla tasolla? Oletko kiinnostunut oppimaan miten ihmiset ymmärtävät maailmaa ja prosessoivat tietoa tai miten luodaan järjestelmiä, jotka muistuttavat kieltä, puhetta tai ihmisen kognitiota? Haluatko tietää miten digitaalisia menetelmiä käytetään ihmiselämän eri aspektien kuten historian ja sosiaalisen kehityksen tutkimisessa?

Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelma on monitieteinen, kansainvälinen ohjelma, joka tarjoaa kattavan koulutuksen valitsemassasi opintosuunnassa. Opiskelijana voit valita opintosuunnan seuraavista viidestä vaihtoehdosta: (1) yleinen kielitiede, (2) fonetiikka, (3) kieliteknologia,  (4) kognitiotiede ja (5) digitaaliset ihmistieteet. 

 

Perustiedot
Opintojen laajuus ja kesto 120 opintopistettä, 2 vuotta
Tutkintotaso Maisteri
Kieli Suomi, Englanti, Ruotsi
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 13 000 EUR
Hakuaika Alkaa: 02.01.2025 08.00 Loppuu: 16.01.2025 15.00
Ohjelman opetuskieli

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi (ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta). Monikielisessä ohjelmassa opiskelijat toimivat osana kansainvälistä opiskelija- ja tutkijayhteisöä.