Uusin e-Erika on ilmestynyt! Menetelmäasiantuntijan arkea, viittomakieli äidinkielenä ja kasvatustieteellisiä pro gradu -töitä

e-Erika on Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn julkaisema, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti. e-Erikassa esitellään innostavasti ja yleistajuisesti kasvatukseen, opetukseen, koulutuksen arviointiin sekä opetukselliseen kuntoutukseen liittyviä tuoreita tutkimuksia ja selvityksiä. Lehti on kohdennettu kaikille asiasta kiinnostuneille, etenkin opettajille ja opiskelijoille, toisen asteen henkilöstölle, oppilashuoltohenkilöstölle sekä yliopiston ja hallinnon edustajille.

Vuoden 2019 ensimmäinen numero on nyt ilmestynyt. Siinä Riikka Iisakka valaisee hänen ja Maiju Moilasen yhteisen pro gradu -työn pohjalta opiskelijan hahmotusvaikeuksia koulutuspolun eri vaiheissa. Viittomakielen tulkki Pirkko Selin-Grönlund puolestaan kuvailee viittomakieltä äidinkielenä ja sen monimuotoista ilmaisuvarantoa. Lisäksi Koulutuksen arviointikeskuksessa projektisuunnittelijana työskentelevä Visajaani Salonen kertoo hauskasti työstään menetelmäasiantuntijana määrällisen aineiston parissa. Lehteen mahtuu vielä Satu Peltomäen artikkeli toiminta-alueittain järjestetyn opetuksen tavoitteenasettelun haasteista.
 
Lehti ilmestyy nyt ensimmäistä kertaa Helsingin yliopiston kirjaston avoimella Editori-verkkoalustalla, jossa se on maksuttomasti kaikkien luettavissa. Editoriin pääset klikkaamalla tästä ja suoraan e-Erikan uusimpaan numeroon tästä.