Uusin e-Erika on ilmestynyt! Lue verkkolehden jutut oppimisen tuesta, kouluhyvinvoinnista ja muista koulutusteemoista

e-Erika on Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn julkaisema, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti. e-Erika on saanut uuden ilmeen, mutta käsittelee tuttuun tapaan innostavasti ja yleistajuisesti kasvatukseen, opetukseen, koulutuksen arviointiin sekä opetukselliseen kuntoutukseen liittyviä tuoreita tutkimuksia ja selvityksiä.

Tuoreessa e-Erikan erikoispitkässä numerossa Iloon yli esteiden -hanketyöntekijä Henni Huttunen kertoo opetus- ja kulttuuriministeriön Liikkuva koulu -ohjelman hankkeesta, joka innostaa lapsia ja nuoria arkiliikuntaan. Seuraavaksi viittomakielen ohjaaja Kaisa Hakasaari tarkastelee sokean oppilaan inkluusion toteutumista. Erityispedagogiikan professori Marjatta Takala ja erityisluokanopettaja Marcus Mäkelä avaavat lukiolaisten lukivaikeuksien testaamista käsittelevää tutkimustaan.

Lisäksi erityisluokanopettaja, KT Juha Majoinen kertoo väitöstutkimuksestaan, jossa hän on selvittänyt oppimisympäristöjen vaikutusta oppilaan tukeen. Dosentti Hanna-Maija Sinkkonen, erityisluokanopettaja, KM Laura Luoto ja luokanopettaja, KM Mirka Ruotsalainen kirjoittavat nuorten käsityksistä, jotka liittyvät nettikiusaamiseen. Tohtorikoulutettava, ruotsin-, englannin- ja ranskanopettaja Toni Mäkipää kuvailee arviointia ja palautetta opettajan työssä.

Veera Vesterisen artikkeli pohjautuu hänen pro gradu -tutkielmaansa, joka käsittelee autismikirjon henkilöiden työllistymistä. Lopuksi KM Sanni Heinonen tarkastelee kouluhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.
 
Lehti ilmestyy Helsingin yliopiston kirjaston avoimella Editori-verkkoalustalla, jossa se on maksuttomasti kaikkien luettavissa. Editoriin pääset klikkaamalla tästä ja suoraan e-Erikan uusimpaan numeroon tästä. Mukavia lukuhetkiä lehden parissa!