Tapaa koulutuksen arvioinnin asiantuntijat Educa-messuilla 24.1.-25.1.2020!

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on mukana Suomen suurimmassa opetus- ja kasvatusalan tapahtumassa Educa-messuilla 24.–25.1.2020 Helsingin Messukeskuksessa. Tavataan messuosastolla 6c30!

Koulutuksen arvioinnin asiantuntijamme ovat tavattavissa messuosastollamme seuraavina vastaanottoaikoina. Lisäksi asiantuntijamme päivystävät messuosastollamme koko messujen ajan. Heiltä saat tietoa koulutuksen ja oppimisen arvioinnin eri teemoista.

Messuosastollamme voit myös osallistua kirja- ja makeispalkinnon arvontaan, liittyä ilmaisen erityispedagogiikan verkkolehti e-Erikan tilaajaksi ja tutustua koulutuksen arvioinnin julkaisuihimme.

Messuille osallistuminen on maksutonta. Tervetuloa tutustumaan osastolla 6c30.

Asiantuntijoiden vastaanottoajat:

Perjantai 24.1.2020

klo 10.30–11.00 Professori, yksikön johtaja Risto Hotulainen, koulutuksen arviointi

klo 11.00–11.30 Professori emeritus Jarkko Hautamäki, oppimaan oppiminen

klo 11.30–12.00 Tekninen avustaja Laura Kiuru, kasvatus- ja opetusalan johtajuus

klo 13.00–13.30 Tutkijatohtori Meri Lintuvuori, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

klo 13.30–14.00 Tutkijatohtori Irene Rämä, vaativa erityinen tuki, erityispedagogiikka

klo 14.00–14.30 Projektipäällikkö Marja Tamm, arviointiosaaminen, arvioinnin kehittäminen

klo 14.30–15.00 Projektisuunnittelija Mikko Asikainen, aineistojen keruu

klo 17.00–17.30 Tutkijatohtori Raisa Ahtiainen, kasvatus- ja opetusalan johtajuus, koulun kehittäminen, yhteisopettajuus ja yhteisölliset työtavat

klo 17.30-18.00 Väitöskirjatutkija Laura Kortesoja, unen merkitys oppimiselle, hyvinvointi joustavissa oppimisympäristöissä

 

Lauantai 25.1.2020

klo 10.00–10.30 Väitöskirjatutkija Laura Nyman, oppimaan oppiminen, erityispedagogiikka

klo 11.00–11.30 Väitöskirjatutkija Lauri Heikonen, opettajien oppiminen, kasvatus- ja opetusalan johtajuus

klo 12.00–12.30 Projektisuunnittelija Lauri Ståhlberg, lukutaidon tutkimus, joustavat oppimistilat, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

klo 13.00–13.30 Projektipäällikkö Marja Tamm, arviointiosaaminen, arvioinnin kehittäminen

klo 14.00–14.30 Projektisihteeri Natalija Gustavson, oppimaan oppiminen, oppimisvalmiuskoe

Nähdään Educassa!

 

Messuilla mukana myös:

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hanke päivystää osastolla 6c30. Tule tutustumaan messuilla julkistettavaan Dialogikasvatus.fi -verkkoportaaliin ja Tähtijengi-oppimateriaaliin. Perjantain paneelikeskustelussa pohditaan, mitä on Moninaisuus koulun vahvuutena. Avaimia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen. Tervetuloa kuuntelemaan pe 24.1. klo 17 Tahto-lavalla.

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO päivystää osastolla 6d34. Paneelikeskustelussa pe 24.1. klo 17.15 luentosalissa 203 keskustellaan aiheesta Voiko kuvista edes arvioida? Näkökulmia kuvataideopetuksen arviointikäytänteisiin.

Luentoja koulutuksen arvioinnista Educa-messuilla

24.1.2020 klo 16.00–16.20, seminaaritila 201, Moniluku- ja tietokoneosaamista arvioimassa

Professori Risto Hotulainen

Koulutuksen arviointi ja siihen liittyvä tutkimus elävät murroskautta. Arvioinnin koetaan yhä voimakkaammin siirtyvän lähemmäs oppijaa ja hänen oppimisprosessiaan. Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAssa pyritään vastaamaan näihin haasteisiin. Tieto- ja viestintäteknologista osaamista mittaava arviointiväline hyödyntää erilaisia digitaalisia tehtäväskenaarioita muodostaessaan arvion oppilaan toiminnasta. Sähköinen palautejärjestelmä tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi tiedolla johtamiseen tai oppimisen tukemiseen.

24.1.2020 klo 16.20–16.45, seminaaritila 201, Arviointi kasvunajattelumallin rakentajana – elinikäisen oppimisen taitojen tukeminen arvioinnilla

Projektipäällikkö Marja Tamm

Arvioinnille on asetettu opetussuunnitelman mukaan velvoitteet tukea, kannustaa ja edistää oppilaan oppimista. Mutta miten arviointi vaikuttaa siihen mitä oppilas ajattelee oppimisestaan tai vahvuuksistaan? Miten arvioinnilla voidaan tukea kasvunajattelumallin (Growth mindset) vahvistumista oppilailla ja miten päästään eroon muuttumattomasta ajattelumallista? Opettajan ja oppilaan ajattelumalli ohjaa suhtautumistamme arviointiin ja etenkin arviointitiedon hyödyntämistä. Miten saada arvioinnilla aikaan yhä parempaa oppimista ja osaamisen kehittämistä?

 

Tietoja Educa-messuista

  • Suomen suurin opetusalan tapahtuma.
  • Aika: perjantai 24.1.2020 klo 10–20 ja lauantai 25.1.2020 klo 10–17.
  • Paikka: Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki.
  • Educan järjestävät yhteistyössä Messukeskus ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.
  • Educaan pääsee osallistumaan maksutta rekisteröitymällä kävijäksi joko paikan päällä tai verkossa.