Stephen Dinham puhui pedagogisen johtajuuden kehittämisestä

Professori Stephen Dinham vieraili Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa 23.4-26.4.2018. Vierailun aikana Prof. Dinham tapasi paljon Helsingin yliopiston tutkijoita, koulujen rehtoreita ja pedagogisen johtajuuden koulutusta kehittävää tutkimusryhmää.

Stephen Dinhamin vierailu liittyy OKM:n Pedagogisen johtajuuden kehittämishankkeeseen, jossa rakennetaan toimivia käytänteitä koulujen ja oppilaitosten pedagogisen johtamisen kehittämiseen. Dinhamin vierailua isännöivät Arto Kallioniemi, Tapio Lahtero, Risto Hotulainen ja Raisa Ahtiainen. Ohessa Dinhamin luennon luentokalvot. 

Laajempi artikkeli Dinhamin vierailusta ilmestyy 15.5. yliopiston sivuilla.