Selvitys: Omien äidinkielten ja uskontojen opetus osaaviin käsiin

Opettajien pätevyys ei vieläkään ole riittävää vähemmistöäidinkielissä ja -uskonnoissa eikä myöskään elämänkatsomustiedon opetuksessa. Tämä ilmenee tammikuun lopulla 2019 julkaistusta Helsingin yliopiston tutkijoiden selvityksestä. Vastasaapuneiden opettaminen vaatii opettajalta kielikasvatustaitoja, joita ei koulutuksessa tarjota toistaiseksi kattavasti. Tilanne on selvityksen mukaan sama kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta opettajankoulutukseen.

 

Erityisen haastavalta vaikuttaa ammatillisen koulutuksen tilanne: lyhytkestoisessa ja tiivistahtisessa ammatillisessa koulutuksessa pitäisi kaikki opiskelijat ohjata työelämään, mutta peruskoulutukseen jääneet aukot vaikeuttavat tavoitteeseen pääsemistä.

Koulujen monet kielet ja uskonnot -selvityksen mukaan asia on ajankohtainen, koska kansojen lisääntynyt liikkuvuus ja globalisaatio moninaistavat yhteiskuntaa ja lisäävät enenevässä määrin kielten ja uskontojen kirjoa kulttuurissamme. Maahanmuuttajien integroitumisen avainkysymyksiä ovat kielen ja kulttuurin omaksuminen sekä sen rinnalla mahdollisuus oman kulttuurin, uskonnon ja äidinkielen ylläpitoon.

”Koulujen monet kielet ja uskonnot” -selvitys toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa. Selvitys tehtiin Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, ja raportin ovat toimittaneet Liisa Tainio ja Arto Kallioniemi. Työryhmässä olivat Maria Ahlholm, Raisa Ahtiainen, Mikko Asikainen, Lotta Avelin, Iina Grym, Risto Hotulainen, Jussi Ikkala, Arto Kallioniemi, Marja Laine, Ninni Lankinen, Katju Lehtola, Esko Lindgren, Irene Rämä, Tuomas Sarkkinen, Liisa Tainio, Marja Tamm, Emilia Tuovila ja Niklas Virkkala.

 

Raportti on ladattavissa oheisesta linkistä:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-640-9