Rehtorin ammatillinen kehitys tukee koulun toimintaa

Rehtorin ammatillinen kehitys vaikuttaa siihen, miten koulu asiantuntijayhteisönä toimii. Tutkimusteos kuvaa suomalaisen koulun toimintakulttuuria ja rehtorin roolia sen kehittäjänä.

Pätevästä erinomaiseksi - Rehtori koulun toimintakulttuurin kehittäjänä -teoksessa johtava rehtori, dosentti Tapio Lahtero ja kehityskonsultti Mikko Salonen tarjoavat tutkimustietoa rehtorin ja kouluyhteisön jäsenten merkityksestä toimintakulttuurin rakentamiselle. Kirja antaa myös käytännön työkaluja kehittämistyöhön.

– Luomme kuvaa erinomaisesta koulun toimintakulttuurista ja sen kehittämisestä. Erinomaisen koulun toimintakulttuurin ytimenä on yhdessä rakennettu oppivan yhteisön toimintatapa ja ilmapiiri sekä jaetun johtajuuden kulttuuri, Lahtero kuvailee.

Rehtorin rooli koulun johtajana on keskeinen, mutta parhaimmillaan koulun johtaminen on siis jaettua johtajuutta.

– Rehtorin kehittymistä tehtävässään voidaan kuvata ammatillisena matkana. Ensimmäisessä kehitysvaiheessa meillä on hyvän järjestyksen koulu, joka täyttää sille asetetut tehtävät ja jonka johdossa on pätevä rehtori. Viimeisessä kehitysvaiheessa meillä on erinomaisesti johdettu koulu, jota johtaa erinomainen rehtori.

Tällöin rehtori ymmärtää suoran ja epäsuoran pedagogisen johtamisen lisäksi johtamisen kulttuurisen ulottuvuuden. Koulussa työskennellään perustehtävän lisäksi pitkäjänteisesti toimintakulttuurin kehittämiseksi.

Pätevästä erinomaiseksi - Rehtori koulun toimintakulttuurin kehittäjänä, kirj. Tapio Lahtero ja Mikko Salonen.

Lisätietoja