Miten oppimaan oppimisen taidot ovat kehittyneet Helsingissä? Tervetuloa 3.2. etäseminaariin

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA järjestää torstaina 3.2.2022 kello 14–15 etäseminaarin, jossa julkistetaan Oppimaan oppiminen Helsingissä – Pitkittäistutkimus peruskoulun ensimmäiseltä luokalta toiselle asteelle -kirja. Seminaarissa esitellään seurantatutkimuksen päätulokset.Ilmoittaudu mukaan verkossa järjestettävään Oppimaan oppiminen Helsingissä -pitkittäistutkimuksen julkistamistilaisuuteen.

Ilmoittautuneille lähetetään linkki julkistamistilaisuuteen. Tilaisuudesta nauhoitetaan lisäksi tallenne, jonka katseluosoite lähetetään ilmoittautuneille.

Tutkimus on julkaistu e-kirjana ja se on luettavissa avoimesti Helda-tietokannassa.

Lisätty 8.2.2022: Tilaisuuden tallenne on katsottavissa tästä linkistä.Helsingin kaupunki on ollut Koulutuksen arviointikeskuksen yhteistyökumppani vuodesta 1996.  Kaupunki halusi 2000-luvun alkuvuosina useiden toistettujen oppimaan oppimisen poikkileikkaustutki­musten lisäksi tietoa oppimisen taitojen kehittymisestä peruskoulun aikana.  Nyt julkaistavassa kirjassa esiteltävä Helsinki-tutkimus alkoi vuonna 2007. Tutkimuksessa seurattiin oppilaiden oppimaan oppimisen taitojen kehitystä läpi koko peruskouluajan, vuoteen 2016. Myös siirtymäpolut ammatilliseen opetukseen ja lukioihin tutkittiin. Tutkimus lähti liikkeelle 744 ensiluokkalaisesta ja laventui oppilaiden koulunvaihtoja jäljittäen siten, että yhdeksännen luokan arviointiin osallistuivat kaikki Helsingin yhdeksäsluokkalaiset.   

Pitkittäistutkimus vie aina aikansa ja näkee muutoksia. Tutkimuksen alkaessa opetuspäällikkönä oli Paula Sermilä ja tutkimuksen päättyessä Marjo Kyllönen. Tutkimuksen alkaessa arviointikeskuksen johtajana oli Jarkko Hautamäki ja tutkimuksen päättyessä Risto Hotulainen.  

 

Tervetuloa!    

Jarkko Hautamäki,

professori emeritus,

jarkko.hautamaki@helsinki.fi          

Risto Hotulainen,

professori,

risto.hotulainen@helsinki.fi