Lasten ja nuorten hyvinvointi, elämänlaatu ja tuki kevään e-Erikassa

e-Erika on kaikille avoin julkaisu, jossa esitellään innostavasti ja yleistajuisesti kasvatukseen, opetukseen, koulutuksen arviointiin sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyviä tutkimuksia, selvityksiä, kokeiluja ja käytännön sovellusten kuvauksia.

e-Erika on Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn julkaisema, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti.

Kevään numerossa kaikki artikkelit tarkastelevat lasten ja nuorten hyvinvointiin, elämänlaatuun ja tukeen liittyviä kysymyksiä erilaisista näkökulmista.

Miten erityispedagogiikan pääaineopetus on lähtenyt käyntiin Lapin yliopistossa? Erityispedagogiikan professori Tanja Äärelä kertoo alkutaipaleesta.

Millaisia ovat kuurojen muistot ja kokemukset musiikkikasvatuksesta? Musiikkikasvatuksen yliopistonlehtori Katja Sutelan artikkeli avaa Hiljaisen kansan äänet -tutkimushankkeen tuloksia.

Millainen työtapa on vaativa monialainen tuki? Vanhempi yliopistolehtori Aino Äikäksen, apulaisprofessori Henri Pesosen, projektitutkija Lotta Aavikon ja yliopistotutkija Noora Heiskasen artikkeli kuvailee käsitettä ja sen kehitystä.

Miten tehostettu tuki näyttäytyy matematiikan opetuksessa? Erityisopettaja Marja Kosolan artikkeli pohjautuu hänen väitöskirjaansa ja tarkastelee nuorten kokemuksia matematiikan opiskelusta ja tehostetun tuen tukitoimista.

Miten käytösoireisten oppilaiden koulussa suoriutumista voidaan tukea myönteisen kehän avulla? Kasvatustieteiden tohtori Iines Palmu kuvailee väitöstutkimuksensa tuloksia, jonka mukaan ADHD-piirteet voivat olla riski haitallisten suoritusstrategioiden kehittymiselle.

Miten palveluja tulisi kehittää niin, että vaikeasti liikuntavammaisten nuorten elämänlaatu kohenee? Erityispedagogiikan yliopisto-opettaja Nina Heräjärvi esittelee väitöstutkimuksensa tuloksia, jossa esitellään toisen asteen koulutusorganisaatioille ja perusterveydenhuollon organisaatioille elämänlaadun toimeenpanon malli. 

Millaisia ovat vanhempien kokemukset, kun lapsi tulee kiusatuksi koulussa? Erityispedagogiikan dosentti Eira Niskan tutkimuksessa viiden perheen vanhemmat kertovat oman tarinansa koulukiusaamisesta.

Lehti ilmestyy Helsingin yliopiston kirjaston avoimella Editori-verkkoalustalla, jossa se on maksuttomasti kaikkien luettavissa. Pääset suoraan e-Erikan uusimpaan numeroon tästä. Mukavia lukuhetkiä lehden parissa!

Jos haluat tilata ilmoituksen sähköpostiisi aina uuden numeron ilmestyessä, voin tehdä sen täällä. Emme käytä listaa muuhun viestintään.