Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hanke käynnistyy

Kulttuuri-, katsomus ja kielitietoinen perusopetus KUPERA on hankekokonaisuus, joka
koostuu kahdesta osahankkeesta, KUPERA arviointi- ja tutkimushanke ja KUPERA materiaali, verkkokurssi ja verkkoportaalihanke, joilla on omat tavoitteensa. 

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA ja Kasvatustieteellinen tiedekunta on saanut Opetushallitukselta Valtion erityisavustusta kulttuurisen moninaisuuteen liittyvän osaamisen kehittäminen perusopetuksessa- haussa yhteensä 840 000 €. Hankeaika on 1.1.2019­–30.6.2020 ja hanketta johtaa projektipäällikkö Marja Tamm, hankkeiden vastuullisina tutkijoina toimivat Risto Hotulainen ja Arto Kallioniemi. Hankkeessa työskentelevät projektisuunnitelijat Anita Jantunen, Marja Laine, Heidi Rautionmaa, Tanja Viinikainen ja Niina Putkonen sekä tohtorikoulutettavina Salla-Maria Suurniemi, ja Henri Satokangas. Lisäksi hankkeessa on mukana useita yliopiston lehtoreita ja professoreita osana arviointi- ja ohjausryhmää.

KUPERA arviointi- ja tutkimushankkeessa kartoitetaan eri oppiaineiden oppi- ja arviointimateriaalien kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuutta ja toteutetaan kyselytutkimus rehtoreiden ja opettajien näkemysten selvittämiseen näihin liittyen. Hanke tuottaa tutkimuspohjaiset ohjeistukset kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuuden huomiomiseen oppimateriaalin laatijoille ja opettajille eri oppiaineissa.

KUPERA verkkoportaali, materiaali ja MOOC -hankkeessa tuotetaan suomenkielen taitotason mukaan eriyttävää oppimateriaalia S2-oppilaille ja materiaalia perusopetuksen kulttuuri- ja katsomusdialogin tueksi eri vuosiluokille, MOOC kurssi opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen ja verkkoportaali kulttuuri ja katsomusdialogin vahvistamiseen.

KUPERA toteutetaan Opetushallituksen tuella Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA:n ja kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä. KUPERA -hanke toteutetaan yhteistyössä Opetushallituksen, FOKUS ry:n ja UNESCO Chair professuurin ohjausryhmän kanssa. 

Tule mukaan tutkimaan, kehittämään ja keskustelemaan kanssamme! 

Ota yhteyttä: