Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen vaikutusta lukioihin ja lukiolaisten hyvinvointiin selvitetään

Tutkimus selvittää, miten vuoden 2018 opiskelijavalintauudistus on vaikuttanut lukiolaisten oppiainevalintoihin, ylioppilastutkinnon koevalintoihin, hyvinvointiin ja tulevaisuudensuunnitelmiin.

Vuoden 2018 opiskelijavalintauudistuksen seurauksena korkeakoulut siirtyivät valitsemaan enemmistön opiskelijoistaan ylioppilastutkintomenestyksen perusteella valintakokeiden sijaan. Opiskelijavalintaa ollaan jälleen uudistamassa vuonna 2023.

– Haluamme tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi lukioita kuullen, sanoo professori Risto Hotulainen.

– Keskiössä on yhtä lailla uudistuksen vaikutus opiskelijoiden lukiokokemukseen ja opintoihin kuin sen vaikutus opettajien, opinto-ohjaajien ja rehtorien kokemukseenkin omasta työstään ja näkemykseen siitä, mihin suuntaan lukio on uudistuksen vaikutuksesta kehittymässä.

Tutkimuksen aineisto kerätään syksyllä 2022 opintojensa eri vaiheessa oleville lukiolaisille, lukio-opettajille, rehtoreille ja opinto-ohjaajille suunnatuilla kyselyillä. Kyselyn lisäksi uudistuksen vaikutuksia selvitetään rekisteritietojen ja fokusryhmähaastattelujen kautta. Suomalaisen ylioppilastutkinnon luonnetta ja roolia verrattuna Euroopan muiden maiden vastaaviin tutkintoihin selvitetään kansainvälisen kirjallisuuden avulla.

Lukioiden huoli kuulluksi

Vuoden 2018 opiskelijavalintaa koskeva uudistus on herättänyt alusta alkaen huomattavan vahvaa julkista kritiikkiä ja keskustelua.

Uudistuksen taustalla on ollut pyrkimys sujuvoittaa nuorten siirtymistä lukiosta kolmannen asteen koulutukseen ja vahvistaa ylioppilastutkinnon asemaa yleissivistävän koulutuksen päätepisteenä.

–  Kriittisen vastaanoton taustalla voi olla se, että uudistus toteutettiin lukioita juuri kuulematta. Kritiikki on kohdistunut myös pitkän matematiikan arvon korostumiseen, kuvailee erityisasiantuntija Sirkku Kupiainen.

Uudistus näyttää myös pyyhkineen mielistä aiemman pääsykoevetoisen opiskelijavalinnan monet epäkohdat.

– Merkittävimpiä näistä ovat toki monet niistä pääsykokeisiin liittyvistä ongelmista, joita uudistus ei useimpien osalta poistanut. Näkyvin näistä on opiskelijoiden tarve aloittaa valmistautuminen pääsykokeisiin heti ylioppilastutkinnon perään.

– Aiemmin ylioppilastutkinnosta saadut lisäpisteet eivät myöskään välttämättä huomioineet eroja oppiaineiden kokeiden edellyttämissä kurssimäärissä.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan hankkeen päättyessä toukokuun 2023 lopussa valtioneuvoston julkaisusarjassa.

 Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS). Lisätietoa hankkeesta Tietokäyttöön.fi-sivustolla.

Lisätietoja