Kokemuksia: Earli SIG 1 Summer School 2018

Tohtorikoulutettavat Laura Kortesoja ja Laura Lampi kertovat Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa HEA:ssa järjestetystä Earli SIG 1 Summer Schoolista, johon he osallistuivat elokuussa 2018.

Earli SIG 1 Summer School järjestettiin Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskuksessa 27.-28. elokuuta 2018. Tapahtumaan osallistui arvioinnin niin kotimaisia kuin kansainvälisiä asiantuntijoita, professoreita ja jatko-opiskelijoita. Kutsutut asiantuntijat olivat professori David Boud, professori Gavin Brown, professori Jim Pellegrino, professori Frans Prins, emeritusprofessori Jarkko Hautamäki ja tohtori Dominique Sluijsmans.

Summer Schoolissa oli mahdollisuus tavata muita saman tieteenalan jatko-opiskelijoita, keskustella yhdessä alan huippututkijoiden kanssa sekä esitellä omaa tutkimusprojektia. Tiiviit kaksi päivää sisälsivät innostavia keskusteluita, uusia menetelmäideoita sekä yhteistä vapaa-ajan viettoa Suomenlinnassa.

SIG 1 koordinaattorit Tijs Rotsaert, Mari-Pauliina Vainikainen ja Olia Tsivitanidou avasivat Summer Schoolin ensimmäisen päivän ja toivottivat kaikki tervetulleiksi. Päivä jatkui asiantuntijoiden esittelyllä, minkä jälkeen Summer Schoolin jatko-opiskelijat, joita oli sekä Suomesta että muista maista, esittivät omat posterinsa yleisölle.

Posteriesitysten jälkeen jakauduimme pieniin ryhmiin, joissa jokaisessa oli mukana yksi asiantuntija niin, että jokaisen osallistujan tutkimusprojektiin liittyviä kysymyksiä käsiteltiin yhdessä toisen jatko-opiskelijan ja asiantuntijan kanssa. Ryhmäkeskustelussa oli mahdollisuus esitellä omia ideoita, saada niihin palautetta, kysyä apua sekä antaa palautetta toiselle jatko-opiskelijalle.

Jokaisella jatko-opiskelijalla oli kahden päivän aikana mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa henkilökohtaisesti omaan työhönsä liittyvistä kysymyksistä, kuten esimerkiksi menetelmällisistä ja teoreettisista lähtökohdista sekä kirjoitusprosessista yleisellä tasolla. Omien esitysten ja ryhmätyöskentelyn lisäksi asiantuntijat pitivät työpajoja, joista sai valita oman tutkimusprojektin kannalta hyödyllisimmän.