Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen verkkosivut uudistuivat

Verkkosivumme uudistuivat ja siirryimme Helsingin yliopiston sivupohjan mukaiseen visuaaliseen ilmeeseen. Tutustu uudistuneisiin sivuihimme ja laajaan toimintaamme koulutuksen arvioinnin, opetuksen ja tutkimuksen parissa.

Verkkosivu-uudistus on tehty kehittämällä koko sivustorakennetta ja uudistamalla samalla myös tapaamme kertoa omasta toiminnastamme ulospäin. Verkkosivujen muuttaminen blogi-pohjalta Drupalille vaati sisällön ja rakenteen uudelleen tarkastelua ja jäsentelyä. Samalla toteutettiin oman kuvapankin rakentaminen ja videomateriaalin kuvaaminen uusia verkkosivuja varten. Viestintä ja verkkosivut ovat tärkeitä ulospäin vaikuttamisen keinoja, mutta kertovat toiminnastamme tehokkaasti myös tiedekuntamme sisällä. Viestintämme kehittämisessä olemme tehneet yhteistyötä Kasvatustieteellisen tiedekunnan ja Helsingin yliopiston viestinnän sekä markkinoinnin henkilöiden kanssa.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus tehostaa viestintäänsä ja sen dialogisuutta. Aloitamme blogisarjan, joka kertoo toiminnastamme, projekteistamme, tutkimuksestamme, avaa henkilökuvia toimintamme takaa ja kertoo tavastamme toimia yhteistyössä eri tahojen kanssa. 

Uudistamisen myötä olemme myös yhdessä rakentaneet oman strategiamme, joka polveutuu Helsingin yliopiston yhteisestä strategiasta, mutta kertoo siitä mikä on meidän roolimme ja mitkä ovat meidän painopisteemme tässä kokonaisuudessa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Strategiamme painopisteet on jo nähtävillä ja strategiamme tarkennettuine sisältöineen on taitossa.

Tervetuloa tutustumaan monipuoliseen toimintaamme uudistuneilla sivuillamme. Ota meihin rohkeasti yhteyttä. Aloitetaan yhteistyö ja yhteinen viestintä.

Aurinkoista kevättä 2018.

 

Koko Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen väen ja viestintätiimimme puolesta, 

Marja Tamm