HEA vieraili CRESST-tutkimuskeskuksessa UCLA:ssa

HEA vieraili The National Center for Research on Evaluation, Standards, and Student Testing (CRESST) tutkimuskeskuksessa UCLA:ssa Los Angelesisssa syys-lokakuussa. Vierailun aikana suunniteltiin yhteisiä tutkimushankkeita ja kartoitettiin koulutuksen ja oppimistulosarviointien toteutusta USA:ssa ja Suomessa. Vierailun aikana osallistuimme myös CRESSTCON-seminaariin, jossa pidimme myös omat esityksemme.

Vierailu The National Center for Research on Evaluation, Standards, and Student Testing (CRESST):iin sisälsi monia yhteistyö mahdollisuuksien kartoittamista tukevia keskusteluita ja yhteissuunnittelua.

CRESST:issä on mm. jo pitkään tehty työtä formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin menetelmien kehittämisen eteen. CRESST toteuttaa useita päättökokeita eri vuosiluokille yhdessä eri testausalan yritysten kanssa. He toteuttavat koulutuksen ja oppimisen arviointeja ja ovat mukana päättöarvioinneissa useiden eri osavaltioiden alueella ja heillä kvantitatiivisen datan käsittely on kehittynyt hyvin pitkälle. Tapasimme matkan aikana paljon CRESST:in tutkijoita, analyytikkoja, professoreita ja keskustelimme eri hankkeista ja siitä millaisia mahdollisuuksia Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA:lla ja CRESST:llä olisi jatkossa yhteistyöhön. Sovimme jo useammankin artikkelin yhteiskirjoittamisen aloittamisesta ja edistimme yhteistyötä taas muutaman askeleen verran eteenpäin.

Pääsimme tutustumaan myös kahteen kouluun, joissa pedagogiikkaa oli kehitetty eri suunnista voimakkaasti eteenpäin. Lukiossa oli mm. kokeilulaboratorio, jossa opiskelijat tekivät yhteistyöprojekteja mm. NASA:n kanssa. Kuulosta huikealta ja opiskelijoiden innostus ja innovatiiviset ajatukset ovat herättäneet paljon kysymyksiä siitä miten meilläkin voitaisiin aktivoida opiskelijoita yhä pitkäjänteisempiin tutkimusprojekteihin, joilla voi olla aitoa merkitystä ja joista he aikovat julkaista artikkeleita, jos ei nyt ihan tieteellisissä julkaisusarjoissa, niin omassa kovin tieteellisessä bulet-julkaisussaan.

Yhteistyössä oppii aina paljon ja CRESST:in ja HEA:n monessa asiassa samankaltaiset tutkimusteemat ja menetelmät luovat vahvan pohjan monenlaisen yhteistyön rakentamiselle ja vahvistamiselle.

Yhteistyö HEA:n ja CRESST:in välillä jatkuu ja suunnittelemme jo seuraavia tapaamisia Suomeen.