HEA kouluttaa: Johdatus bayesiläiseen data-analyysiin kasvatustieteellisessä tutkimuksessa

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA järjestää syyskuussa kurssin (1 op), jossa syvennytään Bayesiläiseen data-analyysiin (ks. alla). Luennoitsijana toimii Ph.D. Mark Zelman. Kurssikieli on englanti.

CEA educates: Introduction to the Bayesian data analysis within educational research

Centre for Educational Assessment CEA organizes a course this September on Bayesian data analysis within educational research. Bayesian approach offers profound advantages in achieving many of the goals within educational research in general and psychometrics in particular.

The course learning outcomes are:

  • Model-based reasoning and epistemic probability
  • Introduction to Bayesian reasoning
  • Introduction to Bayesian graphical models  
  • Introduction to canonical Bayesian psychometric modeling  

Course timetable:

Thu 12.09.19 klo 15.00-17.00 Siltavuorenpenger 5 A, Minerva-tori K222.1

Tue 17.09.19 klo 13.15-15.30 Siltavuorenpenger 10, Aurora, Sali 208

Thu 19.09.19 klo 12.15-14.00 Siltavuorenpenger 5 A, Minerva, atk K220

Fri 20.09.19 klo 14.15-16.00 Siltavuorenpenger 5 A, Minerva, atk K219

 Ilmoittaudu mukaan ja tutustu oppimateriaaliin Weboodissa.