Erityispedagogiikasta ja koulutuksen arvioinnista avoimessa verkkolehti e-Erikassa – uusi numero on ilmestynyt!

e-Erika on kaikille avoin julkaisu, jossa esitellään innostavasti ja yleistajuisesti kasvatukseen, opetukseen, koulutuksen arviointiin sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyviä tutkimuksia, selvityksiä, kokeiluja ja käytännön sovellusten kuvauksia.

e-Erika on Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn julkaisema, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti.

Syksyn lehdessämme professori emeritus Timo Saloviita tarkastelee käsitteen ”erityinen” eri merkityssisältöjä koulumaailmassa. Apulaisprofessori Minna Kyttälä, kasvatustieteiden ylioppilas Vilma Leppänen ja dosentti Piia Björn raportoivat artikkelissaan tuloksista, jotka koskevat eri opintosuunnissa opettajaksi opiskelevien ryhmien käsityksiä oppimisen tukeen liittyvän arviointivastuun jakautumisesta.

Koulutuksen arviointikeskus HEAn tutkijatohtorit Irene Rämä ja Meri Lintuvuori avaavat artikkelissaan opetuksen järjestäjien näkökulmia tehostetun ja erityisen tuen rajapintoihin.

Tutkijatohtori Anniina Leppäsen, nuoremman tutkijan Anni Kilpiän ja erityispedagogiikan professorin Eija Kärnän artikkeli esittelee  autismikirjon oppilaiden osallisuutta ja vuorovaikutusta koulutovereiden kanssa kouluympäristössä tarkastelevan PEICAS-hankkeen ensituloksia.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista Terhi Ojala, Iines Palmu ja Sanna Komu kertovat tutkimusyhteistyötä koordinoivan työryhmänsä Tutkan toiminnasta.

Lehti ilmestyy Helsingin yliopiston kirjaston avoimella Editori-verkkoalustalla, jossa se on maksuttomasti kaikkien luettavissa. Pääset suoraan e-Erikan uusimpaan numeroon tästä. Mukavia lukuhetkiä lehden parissa!

Voit myös maksuttomasti rekisteröityä e-Erikan lukijaksi täällä. Tällöin saat aina ensimmäisten joukossa tiedon, kun uusi numero on julkaistu. Seuraava numero ilmestyy keväällä 2023.