Erityispedagogiikasta ja koulutuksen arvioinnista avoimessa verkkolehti e-Erikassa – syksyn numero on ilmestynyt!

e-Erika on kaikille avoin julkaisu, jossa esitellään innostavasti ja yleistajuisesti kasvatukseen, opetukseen, koulutuksen arviointiin sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyviä tutkimuksia, selvityksiä, kokeiluja ja käytännön sovellusten kuvauksia.

e-Erika on Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn julkaisema, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti.

Mitä mahdollisuuksia ja haasteita moniammatilliseen yhteistyöhön liittyy? Syksyn numerossamme yliopistonlehtori Jaanet Salminen, erikoistutkija Kallio, yliopistonlehtori Juha Lindell, tohtorikoulutettava Aino Rantamäki ja tutkimuspäällikkö Miia Laasanen kirjoittavat moniammatillisen yhteistyön onnistumistekijöistä perusopetuksen opiskeluhuollossa.

Entä mikä merkitys moninaisuuden opettamisella on luokanopettajakoulutuksessa ja minkälaiseksi opettajankouluttajat kokevat oman moninaisuusosaamisensa? Kasvatustieteen maisteri Sanni Marjasen, yliopistonlehtori Minna Saarisen, yliopistonlehtori Tiina Annevirran, yliopistotutkija Marita Neitolan, yliopistonlehtori Jaanet Salmisen ja apulaisprofessori Minna Kyttälän artikkelissa syvennytään opettajankouluttajien käsityksiin moninaisuudesta.

Miten jokainen nuori saadaan kiinnittymään kouluun? Erityisopettaja Heini Mattila ja ohjaava opettaja Johanna Leino tarkastelevat artikkelissaan kouluakäymättömyyteen liittyviä haasteita.

Mikä on matematiikka-ahdistuksen suhde osaamisen kehitykseen ja miten matematiikka-ahdistusta voitaisiin lieventää? Professori Riikka Mononen ja apulaisprofessori Johan Korhonen kirjoittavat iFeelMath-hankkeesta.

Oppimisen ja käyttäytymisen tukeen ja inkluusioon liittyviä perusteita käsitellään professori Joseph Calvin Gagnonin, professori Markku Jahnukaisen ja yliopistonlehtori Juho Honkasillan artikkelissa. He esittävät myös kehitysehdotuksia inklusiivisen kasvatuksen edistämiseksi peruskouluissa.

Miten oppimisen dokumentointia ja hyvää pedagogista kirjaamista voidaan hyödyntää oppimisen tukena? Professori Maarit Alasuutarin, yliopistotutkija Noora Heiskasen, opettaja Anja Rantalan ja yliopistonlehtori Tanja Vehkakosken juttu pohjautuu heidän teokseensa ”Hyvä pedagoginen kirjaaminen. Oppimista tukeva dokumentointi käytännössä.”

Lehti ilmestyy Helsingin yliopiston kirjaston avoimella Editori-verkkoalustalla, jossa se on maksuttomasti kaikkien luettavissa. Pääset suoraan e-Erikan uusimpaan numeroon tästä. Mukavia lukuhetkiä lehden parissa!