Älylaitteet kielten oppimisessa, hevostoiminta erityisopetuksessa ja muuta kevään e-Erikassa - uusi numero on ilmestynyt!

e-Erika on kaikille avoin julkaisu, jossa esitellään innostavasti ja yleistajuisesti kasvatukseen, opetukseen, koulutuksen arviointiin sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyviä tutkimuksia, selvityksiä, kokeiluja ja käytännön sovellusten kuvauksia.

e-Erika on Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn julkaisema, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti.

Kevään numerossa yliopistonlehtori Riikka Sirkko, yliopistonlehtori Katja Sutela ja professori Marjatta Takala kertovat tutkimuksestaan, jossa selvitettiin koulunkäynninohjaajien kokemuksia yhteenkuuluvuudesta työyhteisössään.

Neuropsykologian erikoispsykologi Tuomo Aro pohtii tekstissään digitaalisten pelien roolia vieraiden kielten oppimisessa ja ennakoi tekoäly ChatGPT:n mahdollisuuksia kielten oppimisessa.

Yliopistonlehtori Jaanet Salminen ja apulaisprofessori Minna Kyttälä kertovat NEPSOS-hankkeesta, jossa tehdään monitieteistä tutkimusyhteistyötä neuropsykiatrisesti oirelevien nuorten palvelujen kehittämiseksi. Sosiaalityön, nuorisopsykiatrian ja erityispedagogiikan yhteistyönä pyritään tuottamaan monitieteistä ymmärrystä ilmiöstä.

Apulaisrehtori Tiina Mäenpää, johtava rehtori Anne Vierelä, koulutuspäällikkö Terhi Ojala, koulunjohtaja Niina Ekqvist ja johtava rehtori Tiina Korpela-Liimatainen ottavat kantaa nykyiseen palvelujärjestelmään, jossa lapset ja nuoret voivat jäädä tuen ulkopuolelle.

Yliopisto-opettaja Raisa Harju-Autti, dosentti Hanna-Maija Sinkkonen ja apulaisprofessori Minna Kyttälä ovat paneutuneet S2-oppimäärän mukaan opiskelevien perusopetuksen oppilaiden näkemyksiin kielellisen tuen tarpeista eri oppiaineissa.

Erityisopettaja Piret Vermilä kertoo väitöstutkimuksestaan, jossa hän on tarkastellut leikin ja vuorovaikutuksen muotoja lapsilla, joilla on autismikirjo. Artikkelissa hän esittelee kehittämänsä onnistuneen leikkivuorovaikutuksen mallin, jossa lapsi on kiinnostunut ja sitoutunut yhteiseen toimintaan.

Rehtori Ritva Mickelsson pohtii väitöstutkimukseensa perustuvassa artikkelissa sitä, miten hevostoiminta voi tuoda hyvinvointia ja oppimista perusopetukseen. Mickelsson lähestyy oppilaiden tuen tarvetta ja tarjontaa informaalissa oppimisympäristössä, joka muodostuu talliympäristöstä.

Lehti ilmestyy Helsingin yliopiston kirjaston avoimella Editori-verkkoalustalla, jossa se on maksuttomasti kaikkien luettavissa. Pääset suoraan e-Erikan uusimpaan numeroon tästä. Mukavia lukuhetkiä lehden parissa!

Voit myös maksuttomasti rekisteröityä e-Erikan lukijaksi täällä. Tällöin saat aina ensimmäisten joukossa tiedon, kun uusi numero on julkaistu. Seuraava numero ilmestyy syksyllä 2023.