Sosiaalipolitiikan päivät 2020

Tervetuloa Sosiaalipolitiikan päiville 2020 Helsinkiin

Sosiaalipolitiikan päivät 2020 haastaa pohtimaan yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentamista eriarvoisuuden kasvun aikakaudella ja hyvinvointivaltion keskeisten elementtien uudistamistyössä. Sosiaaliturvaa, sosiaali- ja terveyspalveluita sekä vammaispalveluita ollaan uudistamassa samalla kun automatisaatio ja digitalisaatio muuttavat yhteiskuntaa. Suomalaisen hyvinvointivaltion perustuksia koettelevat lisäksi ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kantokyvyn kestävyyteen liittyvät globaalit uhat.

Pystyykö suomalainen hyvinvointivaltio uudistumaan sosiaalisesti yhdenvertaisella ja kestävällä tavalla vai eriytyykö yhteiskunta voittajiin ja häviäjiin, jaksajiin ja uupujiin? Onko tulevaisuuden sosiaalipolitiikka tarveharkintaista, vakuutuspohjaista, luonteeltaan aktivoivaa vai asuinmaahan perustuvaa? Tallaako taloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn eetos alleen kysymykset eriarvoisuudesta ja hyvinvointivaltion turvaverkoista? Onko mahdollista rakentaa yhdenvertaista yhteiskuntaa eriarvoisuuden aikakaudella?

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Helsingin yliopiston järjestämillä sosiaalipolitiikan päivillä pureudutaan ajankohtaisimpiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin huippututkijoiden alustamana.COVID-19 epidemiatilanteesta johtuen Sosiaalipolitiikan päivät tullaan järjestämään etäyhteyksien välityksellä. Tarkemmista käytännönjärjestelyistä tiedotetaan osallistujille lähempänä konferenssia.