Yliopiston tutkimusjulkaisuista lähes 80 % avoimesti saatavilla

Helsingin yliopiston tieteellisten avointen julkaisujen osuus lähestyy 80 prosenttia. Kasvua on ollut yli 13 prosenttiyksikköä viimeisten kolmen vuoden aikana.
Yliopiston tutkimusjulkaisuista lähes 80 % avoimesti saatavilla

Helsingin yliopistossa julkaistujen tutkimusartikkelien avoimuus on kasvanut yli 13 prosenttiyksikköä viimeisten kolmen vuoden aikana, ilmeni Helsingin yliopiston kirjaston tekemissä vertailuissa. Kirjasto seuraa avoimen julkaisemisen kehittymistä osana vuosittaista rinnakkaistallennuskampanjaa, joka toteutettiin nyt kolmatta kertaa.   

Avointen julkaisujen kokonaisuus koostuu avoimessa kanavassa, hybridijulkaisukanavassa julkaistuista ja rinnakkaistallennetuista julkaisuista. Avoin julkaiseminen toteuttaa yliopiston strategiaa avoimen ja vastuullisen tieteen periaatteiden mukaisesti.

Yliopiston tutkijat ja opettajat julkaisevat vuosittain yhteensä keskimäärin 10 000 artikkelia, joista 8300 (kolmen vuoden keskiarvo) on vertaisarvioituja. Ensimmäisen rinnakkaistallennuskampanjan päätyttyä maaliskuussa 2020 avointen julkaisujen osuus vertaisarvioiduista tutkimusartikkeleista oli 65,3 % ja nyt kolmannen päätyttyä osuus oli 78,7 % (julkaisuvuosien 2017–2019 keskiarvo). Viidellä yliopiston yksiköllä avoimuusprosentti oli jo yli 85.

Artikkelijulkaiseminen on yleisempää luonnontieteellisillä aloilla, mutta samalla myös monografioiden avoin julkaiseminen on kasvussa. Kolmen vuoden tarkastelujaksolla 2019–2021 tieteellisistä monografioista oli avoimesti saatavilla 32 %. (Lähde: Yliopiston raportointijärjestelmä Rapo 31.3.2022. Lukemat täydentyvät vielä vuoden 2022 osalta.)

Lisätiedot

  • Tarkempia tietoja avoimuuden kehittymisestä on saatavilla yliopiston intranetin Flamma-uutisessa sekä raportointijärjestelmä Rapossa (molemmat vaativat kirjautumisen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksilla).
  • Yliopiston avoimet julkaisut löytyvät julkaisuarkisto Heldasta.
  • Lisätietoja avoimesta julkaisemisesta saat kirjaston tutkimusoppaasta sekä kirjaston avoimen julkaisemisen tiimiltä osoitteella: openaccess@helsinki.fi.
Mitä rinnakkaistallennus tarkoittaa?

Rinnakkaistallennus eli nk. green open access on yksi tapa julkaista avoimesti. Sillä tarkoitetaan julkaistavaksi hyväksytyn käsikirjoituksen avointa tallennusta yliopiston tai organisaation digitaaliseen julkaisuarkistoon. Rinnakkaistallennus on maksutonta.