Yliopistoja kannustetaan avaamaan tutkimusjulkaisunsa

Tietoasiantuntijat tarkistavat tutkijoiden julkaisu- ja tutkimustiedot sekä tallentavat julkaisuja avoimeen arkistoon. Kirjaston työ #tiedonvoimalla heijastuu myös yliopistolle myönnettävään rahoitukseen.

Olen Maija Halminen ja työskentelen tällä hetkellä kirjaston tutkimuksen palveluissa lähinnä tutkimustietojärjestelmään liittyvien tehtävien parissa. Open access -tiimissä hoidamme tutkijoiden tutkimusartikkelien rinnakkaistallennusta avoimeen arkistoon. Olen myös tieteenalayhdyshenkilö maatalous- ja metsätieteiden aloilla, ja osallistun hiukan myös kirjaston asiakaspalveluun.

Aloitin kirjastotyöt jo vuonna 1999 silloisessa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kirjastossa “opiskelijajäsenenä” eli iltaisin tuntitöitä tekevänä opiskelijana. Kirjoitusten jälkeen olin hankkinut jo ammatin ja toiminut hetken lomittajana, mutta tulin sitten opiskelemaan ympäristötieteitä Viikkiin. Perspektiivini sekä yliopiston että kirjastopalvelujen kehitykseen on siis aika pitkä. 

Kirjasto tarkastaa julkaisu- ja tutkimustiedot

Tutkimustietojärjestelmään liittyen neuvomme palveluosoitteessa tutkijoita tutkimustietojen ja julkaisujen tallennukseen liittyvissä asioissa. Meillä on palveluosoitteessa päivystysvuorot, ja back-channel laulaa, kun selvittelemme tutkijoiden kysymyksiä myös tiimin sisällä ja yhdessä yliopiston tutkimushallinnon asiantuntijoiden kanssa. Monet kysymykset liittyvät tutkijan affiliaatiotietoihin ja niiden korjauksiin. Tutkimustietojärjestelmäänhän tulee automaattisesti tietoja monista eri taustajärjestelmistä, eikä kaikki aina mene kerralla oikein. Toimin myös muiden tutkimusjärjestelmätietojen tarkastajien tukihenkilönä Viikin ja Kumpulan kampuksilla neuvoen ja kouluttaen heitä.  
 
Tavanomaisen työviikon kulkuun vaikuttaa kovasti se, sattuuko olemaan omalla kohdalla tämä tutkimustietojärjestelmään liittyvä päivystysviikko, tai olenko ringissä takapäivystäjänä. Päivystys osuu kohdalle yleensä joka kuudes viikko. Tieteenalatyönä viestin erityisesti kirjaston palveluista Maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle. Lisäksi työviikkoon kuuluu asiakaspalveluvuoroja Kumpulan kampuksella, mutta sielläkin ehtii tehdä päivän aikana monenlaista, sillä pienen kampuskirjaston kirjaston tiskillä ei päivystetä vaan asiakaspalvelijan saa paikalle kutsumalla.  

Yli 80% yliopiston vuotuisista julkaisuista avoimena arkistoon

Kun yliopistossa tehdään tutkimusta, joka kustannetaan pääsääntöisesti verovaroin, olisi tärkeää, että tämän tutkimuksen tulokset julkaisuina olisivat myös avoimesti saatavilla. Tiedejulkaisemisen kentällähän kustantajat pyytävät kirjastoilta ja yliopistoilta todella korkeita hintoja näistä lehdistä, joissa sen saman yliopiston tutkimustyön tuloksia julkaistaan. 

Tavoitteenamme on saada tutkimusjulkaisut pois maksumuurien takaa. Yksi keino siihen on rinnakkaistallennus, niin sanottu Green Open Access, jossa vertaisarvioitu käsikirjoitusversio artikkelista tallennetaan yliopiston tai tieteenalan omaan digitaaliseen arkistoon, jossa se on avoimesti saatavilla. Näitä käsikirjoitusversioita me tiimissä tallennamme. Helsingin yliopistossa tulee vuosittain yhteensä noin 12 000 erilaista julkaisua, ja kaikista vertaisarvioiduista tutkimusartikkeleista yritämme saada käsikirjoitusversion arkistoon. Vuonna 2021 näitä vertaisarvioituja artikkeleita syntyi yliopistosta 9150, joista rinnakkaistallennettiin yli 80%. Näistä suurimman osan tallensivat kirjaston asiantuntijat.

Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus on merkittävä asia siinäkin mielessä, että yliopisto saa rahoitusta osittain tuottamiensa julkaisujen määrän mukaisesti, ja avoimesti saatavilla olevista maksetaan ekstraa erityisen kertoimen perusteella. Kirjaston panos tähän yliopiston tutkimusjulkaisujen validointiin ja avoimeen saatavuuteen on iso.