UUSI AINEISTO: Trismegistos

Helsingin yliopiston kirjasto on hankkinut vuodeksi käyttöönsä Leuvenin yliopiston tuottaman Trismegistos-tietokannan.

Trismegistos sisältää tekstiaineistoa kreikkalais-roomalaisen Egyptin ajalta 800 eKr -800 jKr.

Trismegistos Texts muodostaa aineiston ytimen keskittyen mm. papyrologisiin dokumentteihin ja piirtokirjoituksiin lähinnä Egyptistä ja Niilin laaksosta em. ajanjaksolta.

Lisäksi tähän aineistoon sisältyy 5 erillistä tietokantaa:

Collections: Papyrus -kokoelman 4055 tekstikokoelmaa, joihin voi tehdä erikseen hakuja tai osana Trismegistos Texts –osiota.

Archives: Arkistotietokanta koostuu 543:sta antiikin Egyptiin keskittyvästä tekstikokoelmasta.

People: Prosopographia Ptolemaica sisältää henkilökuvailuja ja nimistöntutkimusta.

Places: Fayum –projektin maantieteellinen tietokanta kattaa 55892 maantieteellistä paikkaa Egyptissä ja sen läheisyydessä.

Bibliography selittää Trismegistos –tietokannassa käytettyjä lyhenteitä.

 

Löytyy myös Helka-tietokannasta.

Palautetta aineistosta voi lähettää e-library@helsinki.fi