Turvallisemman tilan periaatteet kirjastoon

Kirjaston tavoitteena on luoda rohkeaa ja turvallista vuorovaikutuskulttuuria, jossa osallistuminen on mahdollista jokaiselle taustasta riippumatta.

Helsingin yliopiston kirjasto ottaa käyttöön turvallisemman tilan periaatteet kirjaston opiskelutiloissa ja kirjaston järjestämissä tapahtumissa. 

 

Turvallisemman tilan periaatteita on työstetty yhdessä opiskelijayhteisön kanssa syyslukukaudella 2023 työpajoissa, joita on pidetty Kaisa-talon lisäksi kaikissa kampuskirjastoissa. Asiakkaat ovat voineet osallistua periaatteiden laatimiseen myös verkkokyselyllä.

Turvallisemman tilan periaatteet löytyvät kirjaston verkkosivuilta, ja ne ovat esillä kirjaston yleisissä tiloissa, ryhmätyöhuoneissa ja wc-tiloissa. Myös kirjaston tiloja omiin tapahtumiinsa varaavat tai vuokraavat sitoutuvat turvallisemman tilan periaatteisiin. 

Kirjasto arvostaa moninaisuutta

Helsingin yliopiston kirjastossa arvostetaan moninaisuutta. On tärkeää, että opiskelu- ja työyhteisössä opiskelu ja osallistuminen on mahdollista jokaiselle taustasta tai henkilöön liittyvistä ominaisuuksista riippumatta.

- Kirjaston toimipisteet ovat tärkeitä ja suosittuja kohtaamis- ja työskentelypaikkoja yliopistolla ja kaikki ovat tervetulleita käyttämään kirjaston tiloja ja palveluita. Yhdessä asiakkaidemme kanssa luoduilla turvallisemman tilan periaatteilla haluamme varmistaa, että kohtaamme toisemme yhdenvertaisesti kaikissa tilanteissa, sanoo ylikirjastonhoitaja Minna Niemi-Grundström, ja jatkaa:- Periaatteilla kirkastamme kirjaston palveluiden inklusiivisuutta ja luomme raamit sopivalle käytökselle niin kirjaston fyysisissä kuin digitaalisissakin tiloissa.

Vastuullista vuorovaikutusta

Inklusiivinen ja huomioiva työ- ja opiskelukulttuuri ei rakennu itsestään vaan siihen tarvitaan yhteisössä jokaista. Turvallisempi tila syntyy tai rikkoutuu arkisissa vuorovaikutustilanteissa, joiden laadusta voimme itse olla suurelta osin vastuussa. 

 

Kirjaston turvallisemman tilan periaatteet ovat osa yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminnan Vastuullisen vuorovaikutuksen teemaa, jonka tavoitteena on luoda yliopistolle rohkeaa ja turvallista vuorovaikutuskulttuuria, ja ennaltaehkäistä syrjinnän, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun kokemuksia.