Tiedonlähteitä ja tiedonhankinnan välineitä opiskelun tueksi

Tutustu kirjaston tarjoamiin tutkimusoppaisiin, lähdeaineistoihin ja tiedonhankinnan apuvälineisiin!

Kirjaston kokoelmista löytyy opiskelun tueksi useille tieteenaloille soveltuvia tiedonlähteitä sekä tiedonhaussa ja viitteidenhallinnassa auttavia välineitä. 

Oman alasi tietokantoja, lehtiä, kirjoja ja muita tiedonlähteitä löydät kirjaston laatimista tieteenalaoppaista. Oppaisiin pääset tutustumaan tästä linkistä. 

Voit myös opiskella tiedonhankintaa itsenäisesti tai osallistua kurssille – kirjastosta saat tukea opintojesi kaikissa vaiheissa. Tietoa kirjaston järjestämistä kursseista ja työpajoista löydät kirjaston verkkosivuilta.

Kirjoja tutkimusmetodeista 

Sage Research Methods Online (linkki Helka-tietokantaan) 
Tutkimusmenetelmiin keskittyvä laaja tietokanta sisältää satojen metodikirjojen lisäksi Sagen julkaisemia alan hakuteoksia ja lehtiartikkeleita. Sage järjestää myös webinaareja, joista saa neuvoja ja vinkkejä Sage Research Methods –tietokannan käyttöön. Webinaarit ovat kaikille avoimia ja niitä järjestetään 17.3., 20.4. ja 25.5.2021. Lisätietoa webinaareista löydät Sagen verkkosivuilta.

Kurssikirjat Ellibs-palvelussa (linkki Helka-tietokantaan) 
E-kirjapalvelu Ellibsin kurssikirjojen kokoelmaan sisältyy myös suomenkielistä tutkimusmetodikirjallisuutta. Kokoelmasta löydät sekä yleisempiä metodioppaita että tiettyihin metodeihin keskittyneitä teoksia.

Digitaaliset lähdeaineistot

Digital Resources –opas
Tarvitsetko alkuperäislähteitä esimerkiksi opinnäytteesi lähdeaineistoksi? Kirjasto tarjoaa pääsyn monipuoliseen valikoimaan digitaalisia lähdeaineistoja. Kokoelmiin kuuluvat muun muassa The Times ja The Economist -lehdet, British Library Newspapers -arkisto sekä laajat kokoelmat 1700- ja 1800-lukujen materiaalia. Arkisto- ja sanomalehtikokoelmista löytyy tutkittavaa etenkin digihumanisteille ja yhteiskuntatieteilijöille.

Tiedonhankinnan apuvälineitä

Gale Digital Scholar Lab (linkki Helka-tietokantaan)
Pilvipohjainen työkalu kirjaston tilaamien Galen lähdeaineistojen käyttämiseen, analysointiin sekä tekstin- ja datanlouhintaan. Käyttäjät voivat esimerkiksi luoda erilaisia datasettejä käytettävissä olevista arkistoista ja analysoida niitä digitaalisten työkalujen avulla. Lisätietoa Digital Scholar Lab -työkalun käyttämisestä löydät kirjaston oppaasta.

Iris.ai (linkki Helka-tietokantaan)
Tekoälypohjainen tiedonhaun assistentti tuo uutta, visuaalista näkökulmaa perinteiseen tiedonhakuun. Iris.ai auttaa tutustumaan omaan tutkimusaiheeseen ja sen keskeisiin käsitteisiin. Yliopiston Iris.ai-sivulta löydät ohjeita palvelun käyttöön ja tietoa tulevista työpajoista. 

Refworks (linkki Helka-tietokantaan)
Viitteidenhallintaohjelma auttaa pitämään löytämäsi viitteet tallessa ja järjestyksessä. Refworksin avulla saat myös helposti lisättyä tallentamiasi viitteitä esimerkiksi opinnäytteesi lähdeviitteiksi ja luotua viitteistä lähdeluettelon tietyllä viittaustyylillä. Lisätietoa viitteidenhallinnasta löydät kirjaston verkkosivuilta ja kirjaston Refworks-oppaasta.