Heldan käyttökatko kesä 2023

Helsingin yliopiston avoimessa julkaisuarkisto Heldassa on käyttökatkoja aikavälillä 23.6.-24.7.2023.
Heldassa käyttökatkoja 23.6.-24.7.2023

Tilanne 17.7.2023

Valtaosa tiedonsiirroista Heldaan ja ulos Heldasta on käynnistetty uudestaan. Tiedonsiirrot Justus- ja Haris-tietokannoista Heldaan sekä tiedonsiirto Helkaan käynnistetään elokuun aikana.

Tilanne 10.7.2023:

Helda on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon ja Heldan aineistot ovat saatavilla uuden käyttöliittymän avulla. Myös pysyvät handle-osoitteet ja Haka-kirjautuminen ovat toiminnassa. Tiedonsiirrot muista tietokannoista eivät ole vielä käynnistyneet. Arvio käynnistymisestä: 17.7.2023 mennessä.

Heldassa on edelleen päivityksen jälkeisiä suorituskykyongelmia, jotka saattavat aiheuttaa palveluun katkoja.

Käyttökatkojen ajankohdat

 • 3.7.2023 alkaen Helsingin yliopiston avoimessa julkaisuarkisto Heldassa on noin viikon kestävä käyttökatko. Katkon aikana mitään Heldan aineistoja ei voi hakea tai käyttää.
 • 23.6. - 17.7.2023 kaikki tiedonsiirrot muista järjestelmistä Heldaan ovat pysähdyksissä.

Katkojen vaikutukset

 • Rinnakkaistallennetut julkaisut, opinnäytteet ja muut julkaisut eivät siirry yliopiston tutkimustietojärjestelmästä (Tuhat) ja opinnäytteiden E-thesis-järjestelmästä Heldaan (helda.helsinki.fi).
 • Jos jätät tutkielmasi tarkastettavaksi E-thesikseen 23.6. - 17.7.2023, tulee se näkyville ja avoimeksi Heldaan vasta katkojen päätyttyä.
 • Helsingin yliopiston avoimet gradut ja väitöskirjat eivät ole verkossa saatavilla 3.-7.7.2023.
 • Yliopiston tutkimusportaalissa ei pysty lukemaan yliopiston avoimia, rinnakkaistallennettuja julkaisuja 3.-7.72023.
 • Helda Open Books -kokoelman julkaisut eivät ole saatavilla 3.-7.7.2023.
 • Helka-tietokannassa, E-thesiksessä ja tutkimusportaalissa näkyy linkkejä Heldan aineistoihin. Aineistot eivät kuitenkaan ole avoimesti saatavilla 3.-7.7.2023.

Vaihtoehtoiset tavat lukea Heldan aineistoja

 • Maisterintutkielmia ja kandidaatintutkielmia voi lukea paikan päällä Kaisa-talossa kirjastokioskeilta.
 • Väitöskirjoista ja osasta tutkielmia on saatavilla myös painettu versio, tarkista saatavuus Helkasta.
 • Myös monista tutkimusartikkeleista löytyy kirjaston lisenssoima versio Helkasta.
 • Laajasta CORE-tietokannasta löytyy Heldan sisältämiä julkaisuja kattavasti. COREssa voi lukea Heldan avoimia aineistoja ja niitä voi myös ladata omalle laitteelle. 

Mistä katkot johtuvat?

Heldan käyttökatkojen aikana sen ohjelmisto ja käyttöliittymä päivitetään. Yliopiston avoin julkaisuarkisto Helda varmistaa päivityksen jälkeen aiempaakin paremmin yliopiston avointen julkaisujen näkyvyyden ja löydettävyyden sekä julkaisujen vaivattoman käytön.

Mahdolliset kysymykset ja palaute

​​​​​​​helda-admin@helsinki.fi