Nuo mahtavat norjalaiset! Vierainamme kirjastonhoitajia Oslon yliopistosta

Vierailupäivän aikana meillä oli ilo kuulla innostavia esityksiä ja nauttia pohjoismaisen yhteistyön luomasta välittömästä tunnelmasta.

Vieraamme olivat Oslon yliopiston kirjaston humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijapalveluissa (Reference and Research Section) työskenteleviä asiantuntijoita, joista useat olivat myös itse tutkijoita taustaltaan.

Helsingin yliopiston kirjaston asiantuntijat kertoivat omassa osuudessaan kirjaston tieteenalatyöstä sekä tutkijoille tarjottavista palveluista, kuten avoimen julkaisemisen ja datanhallinnnan palveluista. Lisäksi vieraamme saivat katsauksen kirjaston tarjoamasta opetuksesta ja sen periaatteista sekä kirjaston aineistopolitiikasta. Vieraidemme etukäteen esittämä toive tutustumisesta tekoälypohjaiseen työkaluun Iris.ai:n ja HELDIGiin myös toteutui. Digitaalisten ihmistieteiden tutkimusverkostoa ja sen toimitaa tilaisuudessa meille esitteli Jouni Tuominen (ks. ohjelma ja esitykset).

Shut up and write!

Oslon yliopiston kirjaston tutkimusosaston johtaja Astrid Anderson esitteli Oslon yliopistoa, sen avainlukuja sekä kirjaston organisoitumista osaksi yliopistoa. Tämän jälkeen aihetta syvennettiin niin, että saimme kuulla muun muassa kirjaston järjestämistä moninaisista tapahtumista, näyttelytoiminnasta ja kursseista.

Signe Brandsæter ja Marianne Lien kertoivat tieteelliseen kirjoittamiseen konsultaatiota tarjoavasta Academic Writing Centrestä, jonka tapahtumia ovat esimerkiksi säännöllisesti järjestetyt Shut up and write! -nimeä kantavat syventävät kirjoitussessiot. Hege Ringnes esitteli kirjaston tarjontaa erityisesti metodipohjaisten ja vaativien systemaattisten kirjallisuuskatsausten (systematic review) teossa. Kirjasto osallistuu ja tuottaa sisältöjä myös kansalliseen tohtorikoulutusten verkostoon.

Lohikäärmeen luola vai Roope Ankan aarreaitta?

Kirjastonhoitaja Cathinka Neverdal kertoi meille kirjaston kehittelemistä keinoista toimia osana yhteisön arkea. Kellarikerrokset arkistohyllyineen voivat näyttäytyä asiakkaille ”lohikäärmeen luolina”, kun kirjastoammattilaiset itse kokevat mittavat aineistokokoelmat jatkuvana rikkauden lähteenä eli Roope Ankan aarreaittana. Miten kirjasto saa välitettyä asiakkaillensa saman kokemuksen? Oslon yliopiston kirjasto on karnevalisoinut kirjastoon liitettäviä stereotypioita erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä sekä sosiaalista mediaa hyödyntäen.

Työtä Oslon yliopiston kirjastossa tehdään selvästi rennossa hengessä innovatiivisesti ja monipuolisesti eri yhteistyökumppaneiden osaamista hyödyntäen. Opiskelijoille ja tutkijoille suunnatut tapahtumat, esimerkiksi opiskelijajärjestön kanssa yhteistyössä järjestettävä säännöllinen aamutapahtuma Breakfast club, on yksi yhteistyön hedelmistä. Oma lukunsa on kielitieteilijöille ja muille aiheesta kiinnostuneille suunnattu kuolleiden kielten seura (Døde språks selskap), jota kirjasto järjestää yhdessä humanististen tiedekunnan ja Norsk filologisk instituttin kanssa.

Saimme päivän aikana jakaa ajatuksiamme ja näkökulmia tutkimuskirjastojen arjesta pohjoismaissa. Ennen kaikkea saimme myös inspiraatiota omaan toimintaamme - kiitokset käynnistänne norjalaiset vieraamme!