"Monografiajulkaisemisenkin on seurattava aikaansa", sanoo uskonnonfilosofian professori Sami Pihlström

Sami Pihlström käsittelee kärsimystä ja inhimillisen elämän merkityksellisyyttä tai merkityksettömyyttä monografiassaan Pragmatic Realism, Religious Truth, and Antitheodicy, joka on nyt vapaasti saatavilla Helsinki University Pressin julkaisemana. Pihlström kertoo haastattelussa kirjan teemoista sekä näkemyksiään tieteellisestä julkaisemisesta.