Miten motivoida nuoria lukemaan? Kirjaston teemakokoelmasta avautuu näkökulmia nuorten lukuharrastukseen

Kirjaston Avoimella otteella –podcastin kahdeskymmenes jakso käsittelee nuorten lukuintoa ja lukuharrastukseen vaikuttavia tekijöitä. Lisää näkökulmia nuorten lukutaitoon ja lukemisen tapoihin löytyy kirjaston laatimasta teemakokoelmasta.

Nuorten lukemisesta - tai siitä että nuoret lukevat jatkuvasti vähemmän - ollaan oltu huolissaan jo pitkään. Nuorella iällä omaksutulla aktiivisella lukuharrastuksella on tutkitusti kauskantoinen merkitys, mutta lukemisen hyviä puolia voidaan tarkastella myös siitä saadun ilon kautta. 

Tekninen lukutaito ja siihen mahdollisesti liittyvät haasteet vaikuttavat niin ikään lukumotivaatioon. Kirjaston podcastin jaksossa ja siinä käsiteltävässä tutkimuksessa keskitytään kuitenkin ensisijaisesti lukuintoon ja siihen, miten nuorten lukuharrastusta voidaan tukea. 

Kirjaston laatiman teemakokoelman myötä aihe laajenee myös erilaisiin lukemisen tapoihin ja merkityksiin mediayhteiskunnassa ja digitalisoituvassa arjessa. 

Kirjaston teemakokoelma syventyy aiheeseen

Teemakokoelmat ovat kirjaston asiantuntijoiden kuratoimia kokonaisuuksia, joista löytyy kirjaston hankkimia kirjoja, lehtiä ja muita tiedonlähteitä koottuna erilaisten ajankohtaisten teemojen ympärille.

Teemakokoelmat löydät helposti Helkan ylävalikosta, tervetuloa tutustumaan!

Olisiko juuri sinulla idea tai toive Teemakokoelman aiheeksi? Voit laittaa meille ehdotuksia osoitteeseen hulib-comms@helsinki.fi 

Mikä motivoi nuoria lukemaan?

Tohtori Lotta-Sofia La Rosa on väitöstutkimuksessaan kartoittanut nuorten lukumotivaatiota sekä erilaisten kirjaformaattien vaikutusta lukuintoon. Miten nuorten suhtautuminen muuttuu, kun kirja on paperinen, e-kirja tai äänikirja? Avoimella otteella -podcastin jaksossa numero 20 tohtori La Rosa kertoo, millainen on nuorten ”tylsiä” kirjoja kohtaan osoittama lukumotivaatio.