Mitä tiedämme hyönteisten merkityksestä ja hyönteiskadosta?

Millainen merkitys hyönteisillä on maapallon ekosysteemeille ja ruokaturvalle? Entä miten voimme ehkäistä hyönteiskatoa?

Hyönteisten merkitystä maapallon ekosysteemeille on tutkittu jo pitkään, ja viime vuosina keskusteluun on noussut myös hyönteiskato. Hyönteiskadolla tarkoitetaan sekä tiettyjen hyönteislajien sukupuuttoa että hyönteisten määrän vähenemistä ylipäätään.

Näin kesän kynnyksellä hyönteiset ovatkin erityisen ajankohtainen aihe, johon kirjaston kokoelmista löytyvä tutkimus tarjoaa erilaisia näkökulmia.

CAB Abstracts 
Kansainvälinen viitetietokanta, johon sisältyy viitteitä yli 11 000 julkaisusta. Hyönteisistä avautuu tutkimustietoa mm. maatalous- , metsä- ja ympäristötieteiden näkökulmasta.

Zoological Record
Laaja eläintieteen viitetietokanta, jonka avulla voi hakea viitteitä yli 5000 kansainvälisestä tutkimusjulkaisusta. Tietokanta on erityisesti yliopistomme hyönteistutkijoiden suosiossa. Hierarkkisesti järjestetty n. 6000 termin sanasto helpottaa sopivien hakutermien löytämistä. 

Hyönteisten merkitys maapallolla

Insect biodiversity : science and society Vol I, 2017 
Insect biodiversity : science and society Vol II, 2018 
Teoksessa tarkastellaan hyönteisten merkitystä ihmiskunnalle ja maapallon ekosysteemeille. Erilaisten tapaustutkimusten avulla on mahdollista arvioida, miten hyönteisten monimuotoisuus voi auttaa kasvavaa ihmispopulaatiota, ja toisaalta millaisia maailmanlaajuisia seurauksia hyönteiskadolla voi olla.

Advances in Genomics and Epigenomics of Social Insects, 2017 
Sosiaaliset hyönteiset kuten mehiläiset, muurahaiset, ampiaiset ja termiitit ovat yksiä maapallon menestyneimmistä ja ekologisesti tärkeimmistä eläimistä. Sosiaalisen käyttäytymisen takana olevan genetiikan ja evoluution ymmärtäminen on ollut tutkijoille haastavaa, mutta genomiikan kehitys on tehnyt mahdolliseksi tutkia ja ymmärtää miten sosiaalisuus on kehittynyt näissä hyönteislajeissa.

Insektisidiruiskutusten vaikutuksista peltoympäristön pölyttäjiin : Pienpöly-hanke, 2021
Plant-Pollinator Interactions over 120 Years: Loss of Species, Co-Occurrence, and Function, 2013
Hyönteisten rooli pölyttäjinä ja ruokaturvan varmistajina on merkittävä. Eläinpölytys on oleellista maailmanlaajuisesti tärkeimpien ravintokasvien viljelylle. Jotkin hyönteislajit voivat kuitenkin runsain määrin esiintyessään haitata viljelykasvien sadonmuodostusta, jolloin ne lasketaan tuhohyönteisiksi. Useista varotoimista huolimatta tuhohyönteisten kemiallinen torjunta aiheuttaa usein haittaa myös tarpeellisille pölyttäjähyönteisille. 

Ecology and prevention of Lyme borreliosis, 2016 
Lyme : the first epidemic of climate change, 2018 
Vaikka kuinka haluaisimme säilyttää luonnon ekosysteemien laajan elonkirjon, meidän on vaikea suhtautua suopeasti ikäviä tauteja levittäviin hyönteisiin, kuten puutiaisiin. Niilläkin on silti oma tärkeä ekologinen lokeronsa.

Hyönteiskato 

Scientists' warning to humanity on insect extinctions, 2020  
Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers, 2019
Tutkijat käyvät jatkuvaa keskustelua hyönteiskadon eri syistä ja seurauksista. Yleisesti tunnustettuja syitä hyönteiskatoon ovat mm. elinympäristöjen häviäminen, saastuminen, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen liikakäyttö. Hyönteisten biomassan ja monimuotoisuuden väheneminen johtaa monien ihmiskunnalle korvaamattomien luonnon järjestelmien menetykseen. Hyönteislajien pelastaminen on välttämätöntä sekä luonnon ekosysteemien että ihmisten selviytymisen kannalta. 

Do amateurs and citizen science fill the gaps left by scientists? 2021
Suomen ympäristökeskus SYKE on osallistanut kansalaisia kimalaisseurantaan
Vaikka tutkijat ovat aina olleet kiinnostuneita hyönteisten laajasta kirjosta, tämä kiinnostus on alkanut tavoittaa yhteiskuntaa laajemmin vasta viime aikoina. Muidenkin kuin akateemisten tahojen osallistuminen esim. hyönteisten seurantatietojen keräämiseen on kasvattanut merkitystään ja tuo uusia mahdollisuuksia hyönteisten suojeluun.

Opinion: Eight simple actions that individuals can take to save insects from global declines, 2021
Yle Luonto: Pelasta pörriäinen, 2020
Artikkeleissa esittellään käytännön toimia, joiden avulla voimme kaikki edesauttaa hyönteiskannan elpymistä. Erilaisia kampanjoita ja hankkeita hyönteisten hyväksi on meneillään eri puolilla maailmaa.