Mikä merkitys tieteidenvälisyydellä on ratkaistaessa maailmanlaajuisia haasteita?

Kirjaston Avoimella otteella –podcastin kahdeksannessatoista jaksossa keskustellaan tieteidenvälisyydestä ja sen merkityksestä ilmastonmuutoksen ja muiden globaalien ongelmien ratkaisemisessa.

Alati kiihtyvä ilmastonmuutos ja luontokato ovat niin laajoja ja monimutkaisia ilmiöitä, että niiden ratkaisemiseksi tarvitaan tieteenalarajat ylittävää yhteistyötä. Tieteenalojen käytänteet kuitenkin poikkeavat toisistaan, mikä tekee yhteistyöstä paikoin haastavaa.

Kirjaston Avoimella otteella -podcastin uusimman jakson vieraana on yliopistonlehtori Risto Willamo. Jaksossa avataan näkökulmia tieteidenvälisyyteen ja pohditaan tapoja kaventaa tieteeenalojen välisiä kuiluja. 

Kirjaston teemakokoelmaan on valittu kirjallisuutta joka käsittelee tieteidenvälisyyttä erityisesti opetuksen ja opiskelun näkökulmasta. Tieteenalarajat ylittävään tutkimukseen kietoutuvat tiiviisti myös kestävän kehityksen teemat.

Kirjaston teemakokoelma syventyy aiheeseen

Teemakokoelmat ovat kirjaston asiantuntijoiden kuratoimia kokonaisuuksia, joista löytyy kirjaston hankkimia kirjoja, lehtiä ja muita tiedonlähteitä koottuna erilaisten ajankohtaisten teemojen ympärille.

Teemakokoelmat löydät helposti Helkan ylävalikosta, tervetuloa tutustumaan!

Olisiko juuri sinulla idea tai toive Teemakokoelman aiheeksi? Voit laittaa meille ehdotuksia osoitteeseen hulib-comms@helsinki.fi 

Tieteidenvälisyys on tieteen hedelmäsalaatti

Yhteinen maailmamme on suurten ja monimutkaisten haasteiden äärellä. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon mittaluokan haasteita on ratkottava tieteen keinoin. Tiede ei kuitenkaan ole monoliitti vaan erilaiset tieteenalat toimivat eri tavoin. Kun haluamme ratkoa ihmiskunnan suuria haasteita, eri tieteiden välille tarvitaan siltoja. Mutta minkälaisia ratkaistavia kysymyksiä tieteidenvälisyyteen liittyy?

Avoimella otteella -podcastin kahdeksannessatoista jaksossa yliopistonlehtori Risto Willamo kertoo miksi tieteidenvälisyys on kuin tieteen hedelmäsalaatti.