Mielen hyvinvointia edistävää lukemista kirjaston teemakokoelmassa

Avoimella otteella -podcastin neljännessä jaksossa keskustellaan nuorten masennuksesta ja sen pitkäaikaisista vaikutuksista. Aiheeseen voit tutustua myös Helkasta löytyvän teemakokoelman avulla.

Kirjaston asiantuntijoiden laatima teemakokoelma lähestyy podcastin neljännen jakson aihetta mielen hyvinvoinnin ja sen edistämisen näkökulmasta. Mukaan on valittu kirjallisuutta erityisesti lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisemisestä ja hoidosta.

Kokoelmassa esiin nousevia teemoja ovat mm. sateenkaarinuorten hyvinvointi, sosiaalisen median vaikutus nuorten mielenterveyteen ja korkeakouluopiskelijoiden jaksaminen.  

Asiantuntijoiden kuratoima teemakokoelma syventyy aiheeseen

Teemakokoelmat ovat kirjaston asiantuntijoiden kuratoimia kokonaisuuksia, joista löytyy kirjaston hankkimia kirjoja, lehtiä ja muita tiedonlähteitä koottuna erilaisten ajankohtaisten teemojen ympärille.

Teemakokoelmat löydät aina helposti Helkan etusivun ylävalikosta, tervetuloa tutustumaan!

Olisiko juuri sinulla idea tai toive Teemakokoelman aiheeksi? Voit laittaa meille ehdotuksia osoitteeseen hulib-comms@helsinki.fi.

Avoimella otteella pureutuu masennuksen hoitoon

Masennus ja muut mielenterveyden häiriöt ovat yleistyneet huolestuttavalla vauhdilla erityisesti nuorten keskuudessa. Koronapandemian myötä mielenterveyden palvelujen tarve on kasvanut entisestään nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa. Mutta voiko masennuksen vain sairastaa ja jatkaa eteenpäin vai onko masennuksella pitkäaikaisia vaikutuksia ihmisen myöhempään elämään? 

Lääketieteen lisensiaatti Viivi Rantanen on tutkinut lisensiaattityössään nuorten masennuksen pitkäaikaisia vaikutuksia erityisesti ihmisten sosiaaliseen toimintakykyyn. Avoimella otteella -podcastin neljännessä jaksossa lisensiaatti Rantanen kertoo, ettei masennusta miten masennusta kannattaisi hoitaa, jotta potilaiden toimintakyky palautuisi eikä erikoissairaanhoito tukkeutuisi apua hakevien suuren määrän vuoksi.