Lukuvinkkejä Minna Canthin ja tasa-arvon päivälle

19.3. juhlitaan Minna Canthia ja tasa-arvoa - kirjastosta löydät lukemista näistäkin aiheista!

Minna Canth oli suomalainen kirjailija, toimittaja, yrittäjä ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Canthin elämäntyöllä on ollut suuri vaikutus suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvokehitykseen. Minna Canthin ja tasa-arvon päivää vietetään joka vuosi 19.3. 

Alla pääset tutustumaan kirjaston lukuvinkkeihin, joissa käsitellään niin Minna Canthia kuin myös tasa-arvoa yleisemmin. 

Minna Canthin monet kasvot

Accounting, gender and history: the life of Minna Canth, 2009 (linkki Helka-tietokantaan)

Minna Canthista puhutaan useimmiten kirjailijana, mutta hän oli myös yksi Suomen ensimmäisistä naisyrittäjistä. Canthin elämässä kohtasivat poikkeuksellisella tavalla naisten arki, liike-elämä ja kirjallisuus. Tässä artikkelissa perehdytään Canthin kirjanpitoon ja kirjeenvaihtoon 1880-luvulla. 

Herkkä, hellä, hehkuvainen : Minna Canth, 2014 (linkki Helka-tietokantaan)

Canth-tutkija Minna Maijalan teos tuo esiin Canthin julkisuuskuvan ja yksityiselämän välisiä ristiriitoja. Maijala käsittelee Canthia yksityishenkilönä, ei ainoastaan naisasialiikkeen edustajana. 

Kirja, muutosvoima, 2019 (linkki Helka-tietokantaan) 

Artikkelikokoelma pohtii kirjallisuuden merkitystä yhteiskunnalle ja sen voimaa muuttaa historian kulkua. Sanataidetta eri muodoissaan käsitellään yhtenä yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden kehittäjänä. Kirjallisuudella on mahdollisuus opettaa meille kaikille ymmärrystä, eettisyyttä ja vastuuta. Minna Canthin syntymästä tuli kuluneeksi 175 vuotta kirjan ilmestymisvuonna 2019.

Making Sense of Minna Canth, 2011 (linkki Helka-tietokantaan) 

Tämä kirjallisuustieteellinen artikkeli käsittelee realismia Minna Canthin teksteissä. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti näytelmät Murtovarkaus ja Anna-Liisa.  

Monisärmäinen Minna Canth : kirjoituksia hänestä ja hänen tuotannostaan, 1998 (linkki Helka-tietokantaan)

Kokoomateoksessa eri alojen asiantuntijat tarkastelevat Canthin kirjoituksia, työtä ja elämää useista näkökulmista. Artikkelien teemat ulottuvat teatteri- ja elokuvataiteen tutkimuksesta aina oikeustieteeseen saakka. 

Toiselta kantilta : Minna Canth liikenaisena, 2004 (linkki Helka-tietokantaan)

Teos kuvaa Minna Canthin uraa yrittäjänä hänen julkaistujen kirjeidensä sekä lukuisten yritysarkistojen ja muiden taloushistoriallisten lähteiden avulla.

Teoksia tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta

Eriarvoistuva maailma - tasa-arvoistava koulu, 2018 (linkki Helka-tietokantaan)

Kirjassa kuvataan koulutuksen tasa-arvon nykytilannetta sekä perus- että korkeakoulutuksessa, ja pyritään tuomaan esille tähän liittyviä epäkohtia. Vaikka Suomea pidetään monessa suhteessa tasa-arvon mallimaana, ei tasa-arvo valitettavasti edelleenkään toteudu toivotulla tavalla, vaan syrjintää tapahtuu esimerkiksi sukupuolen, seksuaalisuuden, ihonvärin, iän ja yhteiskuntaluokan perusteella. 

Gender Inequality and Welfare States in Europe, 2020 (linkki Helka-tietokantaan)

Sukupuolten välinen tasa-arvo on ollut yksi eurooppalaisten hyvinvointivaltioiden keskeisistä poliittisista tavoitteista. Tavoitteen edistämistä on hidastanut sekä poliittinen vastustus että tasa-arvon olemassaolevat epäkohdat mm. perhepoliittisissa asioissa. Tämä laaja-alainen teos kokoaa yhteen erilaisia näkökulmia politiikan vaikutuksista sukupuolitasa-arvon kehitykseen. 

The Gender-Sensitive University, 2020 (linkki Helka-tietokantaan)

Teos käsittelee sukupuolten välisen tasa-arvon ja sukupuolisensitiivisyyden merkitystä korkeakoulutuksen kehitykselle ja tulevaisuudelle. Useita tieteenaloja edustavat tekijät tuovat esiin tasa-arvon epäkohtia akateemisessa maailmassa. 

Muuttuva sukupuoli : seksuaalisuuden, luokan ja värin politiikkaa, 2015 (linkki Helka-tietokantaan)

Kirjassa tutkitaan yhteiskunnassa vaikuttavia eriarvoistamisen ja normittamisen muotoja. Kirja tarkastelee erityisesti kulttuurissamme vallalla olevia heterouden ja valkoisuuden oletuksia ja haastaa kyseenalaistamaan niitä.